24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

LECK-artsen

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen, forensisch artsen en kinderradiologen van:

  • Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC)
  • Maastricht UMC+
  • Nederlands Forensisch Instituut (Den Haag)
  • Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC Rotterdam)
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)

Zij beoordelen dagelijks casuïstiek waar een vermoeden van kindermishandeling speelt. Hebt u een vermoeden van kindermishandeling en wilt u advies van het LECK? Dan staan deze artsen u bij.

Kinderartsen Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC)

Dr. A.H. Teeuw (Rian)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Voorzitter van TASK-Amsterdam (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling), lid redactie Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Diagnostiek bij vermoeden van kindermishandeling inclusief seksueel misbruik, adolescenten met eetstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten. Top-Teen onderzoek op de Spoedeisende Hulp.

Drs. A.C. van Bellegem (Annemarie)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: WOKK-instructeur en betrokken bij TASK.
Aandachtsgebied: Eetstoornissen, vermoeden kindermishandeling en onbegrepen lichamelijke klachten.

Dr. M.G. Bouwman (Machtelt)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Betrokken bij TASK (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling).
Aandachtsgebied: Kinderen met eetstoornissen, vermoeden kindermishandeling en onbegrepen lichamelijke klachten.

Kinderartsen Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)

Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Hoofdredacteur Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling. Levensloopgeneeskunde.

Drs. I.M.B. Russel (Ingrid)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Voorzitter MOVOK-team (Multidisciplinair Overleg over Veilige Ontwikkeling van Kinderen), lid redactie Medisch handboek kindermishandeling, national course director WOKK- cursussen en WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Algemene pediatrie en het chronisch zieke kind, vermoeden kindermishandeling en onbegrepen lichamelijke klachten.

Dr. J.M. Ruskamp (Jopje)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Coördinator NODOK UMC Utrecht
Aandachtsgebied: Verdenking kindermishandeling, waaronder seksueel misbruik en onbegrepen lichamelijke klachten. Kwaliteit van het onderwijs op gebied van deze onderwerpen.

Drs. S.A.A. Wolt (Saskia)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts
Nevenfuncties: WOKK-instructeur. Participeert in onderwijs op het gebied van kindermishandeling voor kinderartsen (in opleiding), huisartsen, forensisch artsen, jeugdartsen.
Aandachtsgebied: Sociale pediatrie. Ziet in het kader van haar werkzaamheden ook kinderen waarbij een vermoeden is van kindermishandeling.

Dr. S.L. Nijhof (Sanne)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts en postdoc-onderzoeker
Aandachtsgebied: Kinderen met onbegrepen moeheid en pijn, kinderen met eetproblematiek en kinderen met een vermoeden van kindermishandeling.

Drs. B.F. Paes (Berbe)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts
Nevenfuncties: Actief betrokken bij onderwijs en opleiding.
Aandachtsgebied: Voedingsproblematiek bij het jonge kind. Kinderen met vermoeden van kindermishandeling en kinderen met onbegrepen klachten.

Kinderartsen Sophia Kinderziekenhuis (Erasmus MC Rotterdam)

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Kinderarts sociale pediatrie

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Kinderen met eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling.

Dr. P.J. Puiman (Patrycja)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts (medisch coördinator), lid team Kindermishandeling
Nevenfuncties: NODOK.
Aandachtsgebied: Complex zieke kinderen, kinderen met vermoeden van kindermishandeling.

Forensisch artsen Nederlands Forensisch Instituut

Dr. H.G.T. Nijs (Huub)

Forensisch arts

Werkzaam als: Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen.
Nevenfuncties: WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Kinderen met letsels of afwijkingen, zoals huidletsels, (schedel)hersenletsel, botbreuken en anogenitale afwijkingen.

Drs. W.A. Karst (Wouter)

Forensisch arts

Werkzaam als: Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen.
Nevenfuncties: Bestuurslid Forensisch Medisch Genootschap. WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Lichamelijk onderzoek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen. Hersenletsel bij kinderen.

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Forensisch arts

Werkzaam als: Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen.
Nevenfuncties: WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Minderjarigen.

Drs. S. de Vries (Selena)

Forensisch arts

Drs. S. de Vries (Selena)
Werkzaam als: Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen.
Nevenfuncties: Geen
Aandachtsgebied: Minderjarigen.

Drs. M Kruijsen-Jaarsma (Mirjam)

Forensisch arts in opleiding

Werkzaam als: Forensisch arts in opleiding
Nevenfuncties: Geen
Aandachtsgebied: Kinderen.

Dr. N.L. van Woerden (Nicole)

Forensisch arts

Dr. N.L. van Woerden (Nicole)
Werkzaam als: Forensisch arts. Voorheen werkzaam als kinderarts
Nevenfuncties: WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Minderjarigen.

Kinderradiologen van het LECK

Prof. dr. R.R. van Rijn (Rick)

Kinderradioloog

Werkzaam als: Kinderradioloog, Amsterdam UMC en Nederlands Forensisch Instituut.
Nevenfuncties: Voorzitter commissie Wetenschap en Onderwijs Forensisch Medisch Genootschap. Lid editorial board Radiology, European Radiology, Pediatric Radiology, Journal of Forensic Imaging en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aandachtsgebied: Forensische radiologie in het bijzonder de forensische kinderradiologie.

Dr. R.A.J. Nievelstein (Rutger Jan)

(kinder)Radioloog

Werkzaam als: (kinder)Radioloog, UMC Utrecht.
Nevenfuncties: RGS erkend opleider voor de medische vervolgopleiding radiologie, lid van het MOVOK team (Multidisciplinair Overleg over Veilige Ontwikkeling van Kinderen).
Aandachtsgebied: Radiologische diagnostiek bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

Prof. Dr. S.G.F. Robben (Simon)

(kinder)Radioloog

Werkzaam als: Kinderradioloog, Maastricht Universitair Medisch Centrum.
Nevenfuncties: Geen
Aandachtsgebied: Abdominale echografie, kindermishandeling en medisch beeldvormend onderwijs.