Telefoon

Voor het vragen van advies of om een consult dient altijd telefonisch contact te worden opgenomen met onderstaand nummer. Algemene vragen kunnen gesteld worden per e-mail.

0900-4445444
(€ 0,25 per minuut)

Email

Voor algemene vragen over het LECK kunt u contact opnemen via e-mail. Let op: adviezen en consulten kunnen niet per e-mail aangevraagd worden. E-mail wordt alleen tijdens kantoortijden gelezen.

info@leck.nu

Postadres

Stichting LECK
p/a Wilhelmina Kinderziekenhuis
Huispostnummer KE 04.133.1
Postbus 85090
3508 AB  Utrecht

Herbeoordelingen

Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Afdeling radiologie
Prof. Dr. Rick. R. van Rijn
Kamer C1-423.1
Postbus 22660
1100 DD  Amsterdam

LECK ziekenhuizen

AMC Amsterdam
Adresgegevens

UMC Utrecht
Adresgegevens

Erasmus MC Rotterdam
Adresgegevens