Algemene gegevens

Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
Opgericht op 31 oktober 2014

Vestigingsadres: Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Postadres: zie de contactpagina
Kamer van Koophandel: 61809551
RSIN: 8544.97.730
Rekeningnummer: NL83 TRIO 0197 9961 08

Het LECK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

Financieel

Het bestuur werkt onbezoldigd voor Stichting LECK. Voor het eerste boekjaar ontvangt het bestuur tevens geen vacatiegeld.