282018mrt

Vacature Medisch directeur Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Functieomschrijving
Als medisch directeur ondersteunt u het LECK bij diverse taken. U houdt zich bezig met de kwaliteitsbewaking van de adviezen die door de verschillende LECK-artsen (kinderartsen en forensisch artsen) worden opgesteld. U controleert op Bayesiaans formuleren en het gebruik van literatuur. Daarnaast bekleedt u het voorzitterschap van de wekelijkse LECK-bijeenkomsten waarin alle casuïstiek wordt besproken. U houdt zich bezig met het maken en uitvoeren van een PR-plan voor het LECK, zodat alle potentiële adviesvragers op de hoogte zijn van de LECK-activiteiten. U draagt bij aan de discussie waar en wanneer LECK-adviezen gevraagd kunnen worden in de work up van signalering en aanpak kindermishandeling. U legt een literatuurdatabase voor het LECK aan, met daarin toegankelijke zoekmogelijkheden voor alle LECK-artsen. U geeft en organiseert postacademisch onderwijs aan regionale forensisch artsen door middel van een masterclass Forensische Pediatrie. Het is ook uw taak om de vier jaarlijkse scholingsbijeenkomsten voor LECK-artsen voor te bereiden, in samenwerking met de lokale coördinatoren. U zit de LECK-congrescommissie voor. Voor het jaarverslag levert u inhoud aan en werkt u mee aan het schrijven ervan. U geeft leiding aan de werkzaamheden van de LECK-secretaresse en de coördinator. Het is mogelijk dat uw functie wordt uitgebreid met medisch wetenschappelijke onderzoekstaken. In overleg met het LECK-bestuur geeft u de definitieve financiering vorm.

Afdeling
Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) is een stichting die op 1 oktober 2014 is opgericht. In het LECK werken drie academische ziekenhuizen (UMC Utrecht, AMC, ErasmusMC) samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Doel is om een landelijk expertisecentrum voor kindermishandeling te organiseren. Inmiddels werken twaalf kinderartsen en zes forensisch artsen (van het NFI) bij het LECK. Het LECK stelt zich tot doel om de aard van letsel bij kinderen te duiden en deze duiding te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur. Daarnaast geeft het LECK adviezen over de benodigde medische diagnostiek om onderbouwing te geven aan de aard van het letsel. Het LECK doet dit veelal in de vorm van (tele)adviezen. Om dit te realiseren zijn de experts van het LECK 7 dagen per week 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en kan beeldmateriaal ter beoordeling worden voorgelegd via een beveiligde website. De duiding van het LECK geschiedt altijd door minstens één gespecialiseerde kinderarts en een forensisch arts met als aandachtsgebied kinderen. Zo nodig worden aanvullende experts benaderd. Naast deze primaire taak van letselduiding, richt het LECK zich op het ontwikkelen van landelijke protocollen en richtlijnen, het organiseren van landelijke opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling. Alle casuïstiek wordt in een landelijke databank ingevoerd en wekelijks besproken. Voor het LECK wordt een enthousiaste, gedreven, medisch directeur gezocht die in staat is tot coachend leiderschap van de verschillende LECK kinderartsen en LECK forensisch artsen.

Profiel
U bent een huisarts of kinderarts die veel affiniteit heeft met diagnostiek op het gebied van kindermishandeling. Ook werkt u graag samen met professionals. U kunt goed organiseren en uitstekend coachen en samenwerken. Daarnaast beschikt u over goede onderwijskundige kwaliteiten. Verder kunt u prima omgaan met onverwachte problemen op onverwachte tijdstippen. U adviseert professionals en combineert deze taak met het verzamelen en analyseren van data. Ook schrijft en publiceert u verslagen en verzorgt u onderwijs. U bent een oplossingsgerichte en ervaren huisarts of medisch specialist die gericht is op samenwerken en zich toetsbaar weet op te stellen.

Het salaris voor deze 50-60% functie bedraagt maximaal €6.794,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (werkweek van 40-48 uur). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 9-12 maanden.

Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, opleidingsmogelijkheden en persoonlijk budget. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC).

Reageren op deze vacature kan tot 22 mei.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, mevrouw Prof. dr. E.M. van de Putte, kinderarts. Telefoon 088-755 4555. E-mail e.vandeputte@umcutrecht.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *