3 vragen aan… kinderarts Rian Teeuw

Het LECK stelt zo nu en dan drie vragen aan een professional die zich bezighoudt met het thema kindermishandeling. Deze keer bevragen we Rian Teeuw, kinderarts sociale pediatrie en sinds de start betrokken bij het LECK.

Welke casus is je in al die jaren dat je voor het LECK werkt het meest bijgebleven en waarom?
‘Poeh, dat zijn er meerdere. Bijvoorbeeld die casus van de baby met de vele bijtwonden. Daarvan heb ik de foto’s bekeken en geanalyseerd. Het is heel naar om zo’n klein lijfje met al die bijtwonden te zien. En onvoorstelbaar dat een volwassene dat doet. Daarnaast vallen zaken die afwijken van de gangbare adviesvragen op. Bijvoorbeeld de gevallen van pediatric condition falsification, ook wel bekend als Münchhausen-by-proxy, waarbij de ouder het kind bewust ziek maakt. En de casussen waarin kinderen zichzelf verwonden. Ja, dan is het mooi dat we kunnen constateren dat er geen kindermishandeling speelt, maar daarmee is zo’n zaak niet afgedaan. Deze kinderen kampen vaak met ernstige psychische problemen. Zij hebben echt professionele hulp nodig.’

Je noemde zojuist al de baby met de bijtwonden. De meeste adviesvragen die bij het LECK binnenkomen gaan over heel jonge kinderen. De focus ligt op 0 tot 2 jaar. Hoe verklaar jij dat?
‘Heel jonge kinderen zijn extreem kwetsbaar. Een schop van een volwassene levert bij een baby ernstiger letsel op dan bij een ouder kind. Daardoor komen deze jonge kinderen vaker in het ziekenhuis terecht en krijgt het LECK logischerwijs ook meer adviesvragen over deze casussen. Vreselijk natuurlijk, maar een ouder kind dat wordt mishandeld vind ik net zo erg. Laten we hen alsjeblieft niet vergeten. Zij worden niet altijd gezien, omdat letsel bij hen vaak minder opvalt of minder levensbedreigend is. Maar ook zij hebben onze hulp nodig. Iedere casus van kindermishandeling is erg, hoe jong of oud het kind ook is.’

Wat zou je willen vragen van professionals als het gaat om het beter signaleren van kindermishandeling?
‘Een van de belangrijkste dingen is onderwijs. Alle professionals die met kinderen werken, moeten goed op het thema kindermishandeling worden getraind. Daarin moet je als professional je verantwoordelijkheid nemen. En er moet een eenduidige aanpak komen als het gaat om signalering. We werken momenteel met een aantal LECK-artsen aan een signaleringsinstrument voor ziekenhuizen. Het doel is om alle ziekenhuizen in Nederland te laten werken met dezelfde checklist op het gebied van kindermishandeling. Hopelijk kunnen we daarmee een slag slaan in het terugdringen ervan. Want kindermishandeling is nog altijd een epidemie. Of liever gezegd: een pandemie – overal ter wereld komt het ontzettend veel voor. Ik vind het kwalijk dat het ons nog altijd niet gelukt is om deze problematiek de wereld uit te krijgen.’

Het LECK is het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Het LECK is 24/7 bereikbaar voor artsen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Een kinder- en forensisch arts kijken mee, geven advies en duiden medische bevindingen. Bel 0900 44 45 444 of kijk op www.leck.nu.