Aanmelden LECK-congres 9 februari 2023

Op donderdag 9 februari vindt het jaarlijkse LECK-congres plaats met de titel:

Tijdig signaleren en interveniëren bij vermoeden van kindermishandeling
Hoe eerder, hoe (veel) beter!

Een ogenschijnlijk medisch onbelangrijke bevinding kan een eerste uiting zijn van kindermishandeling. Tijdig signaleren van mogelijke kindermishandeling is essentieel, evenals het zetten van de juiste vervolgstappen om deze diagnose te verwerpen of te herkennen en te kunnen interveniëren. Bij welke bevindingen en signalen moet u extra alert zijn? Waarom is het belangrijk niet alleen het kind dat u voor u hebt te beoordelen, maar ook te kijken naar broertjes en zusjes? Hoe ziet het proces van Veilig Thuis na een LECK advies eruit? Wat kunt u doen om een situatie van huiselijk geweld te doorbreken en kinderen uit een onveilige situatie halen?

Deze en andere onderwerpen op het gebied van signaleren en interveniëren worden vanuit verschillende professionele oogpunten en wetenschappelijke inzichten belicht. Naast plenaire sessies vinden er ook parallelsessies in kleinere groepen plaats, waarin ruimte is voor verdieping en interdisciplinaire verbinding

Deze editie zal primair fysiek plaatsvinden op locatie bij Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Voordelen van fysiek aansluiten zijn dat u in dat geval zelf kunt kiezen welke parallelsessies u bijwoont (op basis van beschikbaarheid), het intercollegiale overleg tijdens de pauzes en natuurlijk het kopje koffie/thee en de lekkere lunch die voor u klaar staan.
Indien fysiek aansluiten toch niet mogelijk is, bestaat de mogelijkheid tot online deelname van de sessies gehouden in de plenaire zaal.

Het LECK-congres is bij uitstek een gelegenheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dit doen we onder het motto: werken aan veiligheid doen we samen!

Klik hier voor meer informatie en aanmelden