24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Beoordeling lichtfoto’s

De artsen van het LECK kunnen op verzoek lichtfoto’s beoordelen. Dit doet de LECK-kinderarts samen met een LECK-forensisch arts. De patiënt dient op de foto zoveel mogelijk onherkenbaar te worden gemaakt. Bij het fotograferen van letsels of afwijkingen, is het van belang dat de foto’s van goede kwaliteit zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft hiervoor instructies opgesteld: NFI Letselfotografie.