24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Herbeoordeling radiologie

Gespecialiseerde (forensisch-)kinderradiologen van het LECK kunnen een officiële herbeoordeling van radiologische beelden verrichten. De werkwijze voor het aanvragen van een officiële herbeoordeling vindt u bij instructies voor adviesvragers.

Let op: radiologische beelden worden altijd met bijbehorende persoonsgegevens beoordeeld. Hier moet dan ook toestemming voor worden gevraagd aan de gezaghebbende ouder(s), het toestemmingsformulier dient ondertekend te zijn en te worden meegestuurd met de aanvraag.

Aan het beoordelen van radiologische beelden zijn kosten verbonden. Meer daarover leest u bij kosten van een LECK-advies.