24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Hoe vraag ik advies?

U vraagt advies door het 24/7-telefoonnummer te bellen. U bespreekt de casus telefonisch met de dienstdoende LECK-kinderarts. De naam en geboortedatum van het betreffende kind worden hierbij niet genoemd. U wordt wel verzocht om de volgende informatie door te geven aan de LECK-kinderarts:

  • Uw naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres
  • Uw vraag aan het LECK
  • Gegevens over de casus.

Als uw vraag inderdaad leidt tot een LECK-adviesvraag, dan wordt u gevraagd om een aantal gegevens per (beveiligde) email aan te leveren, inclusief eventuele lichtfoto’s en screenshots van röntgenfoto’s. Deze informatie zal gebruikt worden bij het opstellen van het LECK-advies. Over de beoordeling van lichtfoto’s vindt u hier meer informatie en over de herbeoordeling van radiologie kunt u hier meer lezen.

Wilt u aan ouders uitleggen hoe het LECK werkt? Dan kunt u deze informatiekaart aan ze geven of mailen.

Registratie van de casus

Bij het LECK worden alle casussen geregistreerd onder een casusnummer, zonder naam en geboortedatum van het kind. Het is belangrijk dat u dit casusnummer noteert voor het geval u terug wilt komen op de casus. Alle berichtgeving over het advies wordt gedaan onder vermelding van dit casusnummer. Het LECK registreert uw naam en e-mailadres bij het casusnummer, tenzij u hier bezwaar tegen hebt. U vindt hier onze privacyverklaringen waarin beschreven staat hoe wij met uw gegevens om gaan.

Juridische status

De juridische status van een advies van het LECK is dat van een advies. Uitgangspunt daarbij is dat de adviesvrager primair verantwoordelijk is voor de zorg, maar dat daarbij wel vertrouwd moet kunnen worden op de expertise van degene aan wie advies gevraagd wordt. Met andere woorden: het LECK is verantwoordelijk voor het gegeven advies, u als adviesvrager bent, al dan niet gebruikmakend van het advies, verantwoordelijk voor de zorg die u levert. Het LECK adviseert de adviesbrief op te nemen in het medisch dossier van het kind

Kosten van een LECK-advies

Voor een advies van het LECK worden geen kosten in rekening gebracht, behalve wanneer er gevraagd wordt om een officiële herbeoordeling van radiologische beelden. In dat geval ontvangt de adviesvrager een factuur conform onderlinge dienstverlening zoals jaarlijks vastgesteld door de NZa. Ouders ontvangen geen factuur. Voor herbeoordelingen op verzoek van Veilig Thuis worden geen kosten in rekening gebracht.