24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

LECK-adviesbrief

Berichtgeving over het advies

U ontvangt het LECK-advies zo spoedig mogelijk telefonisch én per e-mail. Bij een officiële herbeoordeling van radiologische beelden ontvangt u ook een brief op naam van de patiënt van de LECK-radioloog die de herbeoordeling heeft verricht. Na de toetsingsbijeenkomst (zie hieronder) wordt de adviesvrager zo nodig geïnformeerd over bijgestelde conclusies en/of aanbevelingen.

De in de LECK-adviesbrief genoemde leeswijzer, vindt u hier.

Wekelijkse bespreking met alle LECK-artsen

Alle beoordelingen met adviezen worden in een wekelijkse toetsingsbijeenkomst geëvalueerd. Zoveel mogelijk LECK-artsen zijn daar bij aanwezig. De besprekingen verlopen via Teams waarbij de casus en foto’s zonder persoonsgegevens besproken worden. Adviesvragers zijn welkom bij deze bespreking voor de bespreking van de casus waar zij advies over hebben gevraagd. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, evenals de registratie van de aanwezigheid.