24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Waarvoor vraag ik advies?

Hebt u als arts een vermoeden van kindermishandeling? Dan kunt u bij het LECK terecht voor geïntegreerd forensisch-medisch en kindergeneeskundig advies.

Met welke vragen kunt u bij het LECK terecht?

Het LECK kan bij uitstek helpen bij het duiden van letsels. Er kan onder andere worden meegedacht over de volgende vragen:

  • Past het letsel bij de gemelde toedracht?
  • Welke differentiaaldiagnose past bij het letsel of de afwijking?
  • Gaat het om ziekte of accidenteel of toegebracht letsel?
  • Welke diagnostiek is eventueel nodig?
  • Wat is de kans dat het letsel toegebracht is?

Wanneer u niet zeker bent of een vraag thuishoort bij het LECK, kijk dan bij de veel gestelde vragen of neem contact met ons op via 0900 – 44 45 444. De LECK-kinderarts denkt graag met u mee welke professional of instantie u het best van dienst kan zijn.