Drie vragen aan…NFI-deskundige Anna van der Windt

Het LECK stelt zo nu en dan drie vragen aan een professional die zich bezighoudt met het thema kindermishandeling. Deze keer bevragen we Anna van der Windt. Zij is arts in opleiding bij het Nederlands Forensisch Instituut, en heeft als aandachtsgebied minderjarigen. Vanuit die hoedanigheid adviseert zij onder andere het LECK in complexe zaken rondom kindermishandeling.

Je was werkzaam als kinderorthopeed en bent sinds oktober forensisch arts in opleiding. Vanwaar deze overstap?
‘Tijdens mijn werk als kinderorthopeed deed ik veel ervaring op met botbreuken en botaandoeningen bij kinderen. Het is voor mij een mooi vervolg om mijn kennis op dit gebied in te zetten voor complexe zaken rondom kindermishandeling. Het voelt een beetje als een roeping om iets voor kinderen te kunnen betekenen die thuis niet veilig zijn. Ieder kind heeft recht op een veilige thuishaven. Daaraan kunnen werken is voor mij van groot maatschappelijk belang. Nee, we kunnen niet alle leed voorkomen, maar we kunnen wel eerder signaleren om ernstiger te voorkomen. Ik vind trouwens dat er in de opleiding geneeskunde en die tot medisch specialist veel te weinig aandacht is voor kindermishandeling. Dat is écht iets wat we in Nederland beter kunnen doen. Iedere arts die met kinderen werkt zou op dit thema geschoold moeten worden. Want als je eenmaal weet hoe te signaleren en welke stappen je vervolgens kunt zetten, kun je echt het verschil maken voor een kind in nood.’

Bij het NFI krijg je fulltime te maken met complexe zaken rondom kindermishandeling. Zijn er al zaken die je extra geraakt hebben?
‘Alle casussen die voorbijkomen zijn indrukwekkend en triest. Recent hadden we in het ziekenhuis een baby van nog maar een paar weken oud met meerdere botbreuken. Dat maakt indruk. Het is maar moeilijk voor te stellen dat iemand een baby dit kan aandoen. De gevolgen kunnen levenslang zijn. Vanuit mijn tijd als kinderorthopeed staat me nog altijd een ouder kind voor de geest dat last van spasmes had als gevolg van toegebracht hersenletsel op jongere leeftijd. Het is heel heftig om te zien welke langetermijngevolgen kindermishandeling kan hebben, voor zowel het kind zelf als voor het hele gezin. De toekomst van zo’n kind is voorgoed veranderd. En nee, geen ouder kiest er denk ik voor om kinderen te krijgen om ze vervolgens pijn te doen. Maar het kan in een paar seconden helemaal fout gaan. Vaak is het een samenloop van omstandigheden waardoor ouders hun kinderen mishandelen, bijvoorbeeld omdat ze niet op tijd de juiste hulp hebben gekregen en zelf misschien nog met trauma’s uit het verleden lopen. Je ziet dan dat de draaglast te groot is voor de draagkracht.’

Hoe betekenisvol is volgens jou het werk van het LECK en waarom?
‘Wat het LECK doet is heel belangrijk. De kracht van het LECK zit hem in het multidisciplinaire karakter. Onder andere kinderartsen, forensisch artsen en radiologen denken samen na over het letsel dat ze onder ogen krijgen. Nog een pluspunt is dat het kind in kwestie anoniem blijft. De betrokken specialisten worden dus niet beïnvloed door bijvoorbeeld een ouder die in de spreekkamer heel liefdevol en betrokken lijkt. Ik merk dat dat nog altijd een drempel voor artsen kan zijn om door te pakken; die ouder die je voor je hebt zitten. Want wat doe je ze aan? En hoe bespreek je nu met die moeder welke vermoedens je hebt? Hoe breng je die boodschap? En welke gevolgen heeft dat voor de vertrouwensrelatie? Veel artsen zien ertegenop om ouders op dit thema te benaderen. Maar het is veel belangrijker om aan de gevolgen voor het kind te denken. Wat als je géén actie onderneemt? Je moet voorbij je eigen angst en ongemak durven kijken. Het LECK kan hierin een heel mooie houvast zijn; je laat het letsel onafhankelijk beoordelen door artsen die in dit onderwerp gespecialiseerd zijn. Het LECK kan zo ondersteuning voor je vermoeden danwel geruststelling bieden. Dus ik zou tegen alle artsen in Nederland willen zeggen: máák gebruik van het LECK. Het is er ook voor jou.’

 

Het LECK is het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Het LECK is 24/7 bereikbaar voor artsen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Een kinder- en forensisch arts kijken mee, geven advies en duiden medische bevindingen. Bel: 0900-4445444 of kijk op: www.leck.nu.

7 dec’21