24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Doelstellingen

  • Het organiseren en ten uitvoer brengen van een landelijk expertise centrum voor kindermishandeling.
  • Het (doen) uitoefenen van (tele)diagnostische taken op het gebied van alle vormen van kindermishandeling en seksueel misbruik.
  • Het ontwikkelen en implementeren van landelijke protocollen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.
  • Het uitvoeren (en ondersteunen) van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.
  • Het ontwikkelen en opzetten van een landelijke databank met alle casuïstiek waarin het LECK adviseert.
  • Het bevorderen van samenwerking en kennisdeling tussen medische dienstverleners.
  • Het ontwerpen en implementeren van onderwijs en opleidingen op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.

Rechten van het kind

Bij het uitvoeren van de doelstellingen, baseert het LECK zich op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en in het op bijzonder artikel 39 inzake het recht op bijzondere zorg voor slachtoffers:

“Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg – in een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind – om te herstellen en te herintegreren in de samenleving.”

Met andere woorden: bij alle handelingen van het LECK staat het belang van het kind voorop.

Uitgangspunten van het LECK