24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Financiering

Het LECK werd het eerste jaar gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en de Nationale Postcode Loterij. De oprichting van het LECK is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Chance for a Child. De Janivo Stichting en het SOD & Fie van der Hoop Fonds hebben het LECK het eerste kwartaal van 2016 financieel gesteund.

Vanaf april 2016 wordt de financiering van het LECK volledig bekostigd uit een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS.

Het bestuur werkt onbezoldigd voor Stichting LECK.

Triodosbank IBAN: NL83 TRIO 0197 9961 08
t.n.v. Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling te Utrecht.