24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Visie en Missie

Visie

Als bij een kind op basis van afwijkingen en/of klachten een vermoeden van kindermishandeling ontstaat, vereist dit de inzet van zowel kindergeneeskundige als forensisch-medische expertise voor een juiste duiding van de afwijkingen.

Missie

Het LECK wil bijdragen aan de bescherming van kinderen in nauwe samenwerking met andere organisaties. Het LECK biedt daartoe geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise. Dit doet zij voor professionals die kinderen zien, bij wie op basis van bevindingen bij medisch onderzoek een vermoeden van kindermishandeling ontstaan is.