‘Belangrijk is dat professionals nader tot elkaar komen’

Staatssecretaris Blokhuis opent LECK-congres over kindermishandeling

Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, opende op 4 februari het online congres van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK). Hij benadrukte tijdens zijn voordracht het belang van een goede samenwerking tussen betrokken professionals.

Het congres met de titel Always look at the right side of life! – Over kindermishandeling en wettelijke kwesties, was voor Blokhuis aanleiding om de cijfers nog maar eens te noemen. ‘Jaarlijks hebben tussen de 90.000 en 127.000 kinderen van 0 tot 17 jaar met één of meerdere vormen van mishandeling te maken. Soms zelfs met de dood tot gevolg.’ Blokhuis noemt het onverteerbaar dat dit in onze samenleving gebeurt. ‘Ieder kind heeft recht op een veilig en gezond thuis.’
Aan alle aanwezige professionals zei hij: ‘U bent allemaal onmisbaar om kinderen te beschermen en te helpen. Tegelijkertijd maakt deze diversiteit aan professionals het noodzakelijk om goed met elkaar samen te werken. Alleen dan kunnen we kinderen het beste helpen.’ En ook: ‘Er is moed voor nodig om jullie werk te doen’.

‘Belangrijk is dat jullie als professionals nader tot elkaar komen’, benadrukte de staatssecretaris. ‘Zowel in werkwijze als vertrouwen. Dat jullie elkaars standpunten begrijpen en met elkaar en andere partners een sterke keten vormen. Dat is van groot belang voor de aanpak van kindermishandeling.’ De betekenis van goede samenwerking is volgens hem te zien bij het LECK, dat geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise biedt. ‘Een samenwerking die de afgelopen jaren is verstevigd en vruchten afwerpt.’

Recente cijfers
Blokhuis noemde nog de recente cijfers van onder andere de Kindertelefoon en het Instituut Pedagogische Wetenschappen, waaruit blijkt dat tijdens de lockdown meer kinderen om hulp hebben gevraagd vanwege de situatie bij hen thuis.

28 febr ’21