Consult bij het LECK

U kunt een kind voor een poliklinisch of klinisch consult naar het LECK verwijzen. Dit consult zal plaatsvinden in één van de ziekenhuizen verbonden aan het LECK.

Hoe aanvragen

Voor het aanvragen van een consult neemt u telefonisch contact op met de dienstdoende kinderarts van het LECK via 0900 – 4445444 (€ 0,25 p.m.). De kinderarts van het LECK zal met u bespreken bij welk ziekenhuis het kind terecht kan, en naar welk ziekenhuis u de verwijsbrief kunt versturen.

Kosten

Een consult bij het LECK wordt geregistreerd als een DBC/DOT en valt onder de dekking van de ziektekostenverzekering.

Berichtgeving

U ontvangt berichtgeving uit het ziekenhuis zoals u dat altijd gewend bent. In sommige gevallen ontvangt u ook aparte berichtgeving vanuit het LECK. Op verzoek kunt u altijd aparte verslaglegging vanuit het LECK krijgen.

Bij het LECK worden alle casus anoniem geregistreerd onder een casusnummer. De LECK-kinderarts zal u dit casusnummer telefonisch meedelen. Het is belangrijk dat u dit casusnummer noteert voor het geval u terug wilt komen op een bepaalde casus. Het LECK registreert uw naam en e-mailadres bij het casusnummer. Als u hier bezwaar tegen wilt maken kunt u dat doen via info@leck.nu.

Informatie voor ouders

Op www.leck.nu/ouders zijn informatiefolders voor ouders en oudere kinderen beschikbaar.