24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Contact

Voor een advies belt u met de dienstdoende LECK-kinderarts op 0900 – 44 45 444 (0,25 p.m.). LECK-artsen zijn 24/7 beschikbaar.

Algemene vragen kunt u per e-mail stellen. Tip: kijk eerst ook bij onze veelgestelde vragen.

Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Bezoekadres:

Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
p/a Wilhelmina Kinderziekenhuis

Postadres:

Huispostnummer KE 04.133.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Kamer van Koophandel: 61809551
RSIN: 8544.97.730
Rekeningnummer: NL83 TRIO 0197 9961 08
Het LECK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).