Algemene gegevens

Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
Opgericht op 31 oktober 2014

Vestigingsadres: Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
Postadres: zie de contactpagina
Kamer van Koophandel: 61809551
RSIN: 8544.97.730
Rekeningnummer: NL83 TRIO 0197 9961 08

Het LECK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

Financieel

Het bestuur werkt onbezoldigd voor Stichting LECK.