Vastleggen van bevindingen

Wanneer besloten wordt tot het fotograferen van letsels of afwijkingen is het van belang dat de foto's van goede kwaliteit zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft hiervoor instructies opgesteld. Graag verzoeken wij u deze instructies te gebruiken bij het maken van foto's die u ter beoordeling aan het LECK wilt voorleggen.

NFI Letselfotografie Nederlands Forensisch Instituut

Voor het gestructureerd vastleggen van bevindingen bij oogonderzoek kan gebruik worden gemaakt van onderstaand formulier.

Oogonderzoek