Documenten voor betere zorg

Op deze pagina vindt u documenten die u als professional kunnen helpen bij het in kaart brengen van (vermoedens van) kindermishandeling.

Richtlijnen

Richtlijn 'Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen'
Richtlijn 'Blauwe plekken bij kinderen'
Richtlijn 'Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg' 
KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2018)

Boeken

Putte EM van de, Lukkassen IMA, Russel IMB, Teeuw AH. Medisch handboek kindermishandeling. Bohn Stafleu van Loghum, 2013

Bilo RAC, Robben SGF, Rijn RR van. Forensic aspects of paediatric fractures – differentiating accidental trauma from child abuse. Springer, 2010


 

 

Vastleggen van bevindingen

Wanneer besloten wordt tot het fotograferen van letsels of afwijkingen is het van belang dat de foto's van goede kwaliteit zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft hiervoor instructies opgesteld. Graag verzoeken wij u deze instructies te gebruiken bij het maken van foto's die u ter beoordeling aan het LECK wilt voorleggen.

NFI Letselfotografie Nederlands Forensisch Instituut

Voor het gestructureerd vastleggen van bevindingen bij oogonderzoek kan gebruik worden gemaakt van het volgende formulier: Oogonderzoek

Instructies voor adviesvragers

Werkwijze officiële herbeoordeling van radiologische beelden
Protocol Skeletstatus LECK