Instructies voor adviesvragers

Op deze pagina vindt u documenten die u als adviesvrager (op instructie van de LECK-kinderarts) kunt gebruiken bij het aanvragen van advies bij het LECK.

Fotografie

Wanneer besloten wordt tot het fotograferen van letsels of afwijkingen is het van belang dat de foto's van goede kwaliteit zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft hiervoor instructies opgesteld. Graag verzoeken wij u deze instructies te gebruiken bij het maken van foto's die u ter beoordeling aan het LECK wilt voorleggen: NFI Letselfotografie 

Herbeoordeling radiologie

Hier vindt u de instructies voor het laten herbeoordelen van radiologische beelden door het LECK: Werkwijze officiële herbeoordeling van radiologische beelden 

Voordat radiologische beelden herbeoordeeld kunnen worden, dient het toestemmingsformulier ondertekend te zijn.

 

 

 

 

 

 

Maken van een skeletstatus

Hier vindt u instructies voor het verrichten van een skeletstatus: Protocol Skeletstatus LECK