LECK-congres 2023

Het jaarlijkse LECK-congres vindt in 2023 plaats op 9 februari.

Tijdig signaleren en interveniëren bij vermoeden van kindermishandeling
Hoe eerder, hoe (veel) beter!

Een ogenschijnlijk medisch onbelangrijke bevinding kan een belangrijk eerste uiting zijn van mogelijke kindermishandeling.

Tijdens dit congres kijken we vanuit verschillende perspectieven naar het vroeg signaleren van bevindingen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Hierbij is niet alleen aandacht voor het mogelijke slachtoffer van kindermishandeling, maar ook voor de gezinsleden.
Op welke signalen moet je letten en wat zijn de vervolgstappen?

Deze en andere vragen worden plenair en in deelsessies behandeld door professionals. Interessant voor iedereen die werkt met kinderen en gezinnen.

 

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt in november.