Jaarverslag LECK 2022

Opnieuw meer adviesvragen en versterking van kwaliteit

In 2022 was er opnieuw een toename van het aantal gevraagde adviezen aan het LECK. In totaal werden 307 adviesvragen gesteld (14% meer dan in 2021) en 101 overige expertisevragen rondom het onderwerp kindermishandeling beantwoord.

Adviesvragers waren vooral kinderartsen en vertrouwensartsen. De meerwaarde van het LECK uit zich onder andere in het feit dat bij 32% van de adviezen geconcludeerd kon worden dat op basis van de medische bevinding/het letsel en de eventueel gemelde toedracht kindermishandeling onwaarschijnlijk was of dat er vrijwel zeker geen sprake van was. Het letsel/de medische bevindingen worden dan meestal als accidenteel beoordeeld (57 van 99 casus) of als passend bij ziekte/variatie van normaal (12 van 99 casus). Als bij de adviesvrager geen andere signalen voor kindermishandeling aanwezig zijn, zou de meldcode dan afgesloten kunnen worden. Zie voor meer cijfers de infographic.

Congressen van het LECK
Het LECK organiseerde op 10 februari 2022 een succesvol en goed bezocht online congres met het thema ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen! Samen-werken aan veiligheid van kinderen (262 deelnemers).

Lees het complete jaarverslag hier.

7 augustus ’23