32019jul

LECK scholingsdag voor vertrouwensartsen op 10 oktober

Het belooft een interessant programma te worden. We zullen eerst een live LECK-bespreking houden, waarbij we ons verdiepen in de differentiaal diagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling. Daarna bespreken we de samenwerking wanneer het gaat over het feitenonderzoek bij strafbare kindermishandeling.
Het volledige programma vindt u hier.

Alle vertrouwensartsen zijn harte welkom om gratis deel te nemen. Aanmelden is mogelijk door het aanmeldingsformulier op te sturen naar info@leck.nu.

De uiterste aanmelddatum is 28 september 2019.

Voor aanvullende vragen kunt u een e-mail sturen naar info@leck.nu.