LECK scholingsdag voor vertrouwensartsen op 8 oktober

Op 8 oktober 2020 vindt de LECK-scholingsmiddag met vertrouwensartsen plaats. In verband met COVID19 vindt de scholingsmiddag dit jaar digitaal plaats. U kunt dus vanuit uw eigen thuis- of werksituatie deelnemen.

Het onderwerp is samenwerking vertrouwensartsen en LECK.
De middag start met de LECK-bespreking, waarbij we ons verdiepen in de differentiaal diagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling. Daarna gaan we verdiepen op de samenwerking tussen vertrouwensartsen en het LECK waarbij aan de orde komen: werkwijze veiligheidsinschattingen Veilig Thuis, de interpretatie van de LECK brief en de waarde van bevindingen. Aanvullend gaat een oogarts in op letsels aan de ogen in relatie tot kindermishandeling.

Het volledige programma en het aanmeldingsformulier vindt u hier.

Voor aanmelden en aanvullende vragen kunt u een e-mail sturen naar info@leck.nu o.v.v. LECK scholingsdag 8 oktober.