24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Bestuur en medewerkers

Het LECK is een Stichting met een bestuur, medisch directeur, centrale coördinator en een secretaresse. Ze worden ondersteund door de Raad van Advies en adviseurs. Zij stellen zich hier aan u voor.

Bestuur

Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise)

Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise)

Voorzitter

Portefeuilles: Human resources, communicatie, wetenschap
Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Hoofdredacteur Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling. Levensloopgeneeskunde.

Lees hier meer.

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Secretaris

Portefeuille: Kwaliteit
Werkzaam als:
Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen
Nevenfuncties: WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Minderjarigen

Drs. J.K. Poot RA RC EMFC (John)

Drs. J.K. Poot RA RC EMFC (John)

Penningmeester

Portefeuille: Financiën
Werkzaam als: Zelfstandig financieel adviseur. Verbonden aan Vanberkel Professionals als associate partner.
Nevenfuncties: Geen
Aandachtsgebied: Publieke sector

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Bestuurder

Portefeuilles: Juridisch, Privacy
Werkzaam als:
Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Kinderen met eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling.

Dr. A.H. Teeuw (Rian)

Dr. A.H. Teeuw (Rian)

Bestuurder

Portefeuille: Onderwijs
Werkzaam als
: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Voorzitter van TASK-Amsterdam (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling), WOKK instructeur
Aandachtsgebied: Diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik. Top-Teen onderzoek op de Spoedeisende Hulp.

Lees hier meer.

Drs. I.M.B. Russel (Ingrid)

Drs. I.M.B. Russel (Ingrid)

Vicevoorzitter

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Voorzitter MOVOK-team (Multidisciplinair Overleg over Veilige Ontwikkeling van Kinderen), lid redactie Medisch handboek kindermishandeling, national course director WOKK- cursussen en WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Algemene pediatrie en het chronisch zieke kind, vermoeden kindermishandeling en onbegrepen lichamelijke klachten

Medewerkers

Dr. M. Kamphuis (Mascha)

Dr. M. Kamphuis (Mascha)

Medisch directeur

Werkzaam als: Medisch directeur bij het LECK (arts Maatschappij en Gezondheid).
Nevenfuncties: Secretaris LVAK (Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en huiselijk geweld), lid van VWS landelijke coalitie Actieprogramma Kansrijke Start. Droeg bij aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen/samenwerkingsafspraken rondom kindermishandeling.
Aandachtsgebied: Jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheid, preventie.

F. Kamberg (Femke)

F. Kamberg (Femke)

Coördinator

Werkzaam als: Coördinator van het LECK.

W. van der Vaart-Fiers (Wanda)

W. van der Vaart-Fiers (Wanda)

Secretaresse

Werkzaam als: Stafsecretaresse bij het UMC Utrecht.

Raad van Advies

Drs. P. Lips (Paulus)

Drs. P. Lips (Paulus)

Raad van Advies, Huisarts

Werkzaam als: Huisarts in Amsterdam
Nevenfuncties: Onderzoek bij het Zorginstituut en ESHPM (Erasmus), commissielid Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

 

S. Petra (Susanne)

S. Petra (Susanne)

Raad van Advies, Directeur Zorg

Werkzaam als: Directeur Zorg Franciscus Gasthuis & Vlietland

Drs. J. Groot (Jaap)

Drs. J. Groot (Jaap)

Raad van Advies, Jurist

Werkzaam als: Jurist, Erasmus MC
Nevenfuncties: Aanklager amateurvoetbal, KNVB
Aandachtsgebied: bestuursrecht; strafrecht; HGKM; medische hulpmiddelen

Adviseurs

Drs B. Kruyver (Bart)

Drs B. Kruyver (Bart)

Adviseur, forensisch arts (FMG)

Werkzaam als: coördinator forensische geneeskunde Noord-Holland Noord en Kennemerland forensisch arts
Nevenfuncties: bestuurslid FMG (penningmeester)
Aandachtsgebied: algemene forensische geneeskunde

Drs. A. van der Bas (Annemieke)

Drs. A. van der Bas (Annemieke)

Adviseur, vertrouwensarts (VVAK)

Werkzaam als: Vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland
Nevenfuncties: Vice-voorzitter VVAK
Aandachtsgebied: Kindermishandeling en huiselijk geweld

Dedicated experts

Drs. F.M.C. van Berkestijn (Frederique)

Drs. F.M.C. van Berkestijn (Frederique)

Kinderarts-kinderneuroloog

Werkzaam als: Kinderarts-kinderneuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Nevenfuncties: Co-auteur Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur, management WKZ.
Aandachtsgebied: Kinderen die worden verdacht van toegebracht schedelhersenletsel. Krijgt met enige regelmaat kinderen verwezen voor een second, thirth or fourth opinion.

Lees hier meer.

Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (Suzanne)

Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (Suzanne)

(Kinder)dermatoloog/immunoloog

Werkzaam als: (Kinder)dermatoloog/immunoloog, Erasmus MC Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis
Nevenfuncties: Onder andere bestuurslid van Huidpatiënten Nederland, European Reference Network Skin en European Society of Pediatric Dermatology, lid van diverse medische adviesraden van verschillende patiëntenverenigingen en ZonMw commissies Paramedische zorg en Klinische Fellows, lid van adviesraad Fonds NutsOhra-Club van 100.
Aandachtsgebied: Kinderdermatologie, eczeem, atopie syndroom, aangeboren (erfelijke) huidafwijkingen

Drs. A.T.H. van Dijk (Atty)

Drs. A.T.H. van Dijk (Atty)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).
Nevenfuncties: Kwaliteit en patiëntveiligheid
Aandachtsgebied: Skelet dysplasieën (zoals osteogenesis imperfecta), vaatmalformaties en andere zeldzame aangeboren afwijkingen.

Dr. F.J. Smiers (Frans)

Dr. F.J. Smiers (Frans)

Kinderarts hematoloog

Werkzaam als: Kinderarts hematoloog, Willem Alexander Kinderziekenhuis/LUMC Leiden.
Nevenfuncties: Opleider kinderhematologie, aandachtsfunctionaris kindermishandeling LUMC, consulent NFI.
Aandachtsgebied: Stamceltransplantatie hemoglobinopathie en beenmergfalen, stollingsstoornissen, kindermishandeling

Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof (Elsbeth)

Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof (Elsbeth)

Oogarts

Werkzaam als: Oogarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).
Nevenfuncties: Betrokken bij het MOVOK-team.
Aandachtsgebied: Kinderoogheelkunde en strabologie.

Dr. R. Bakx (Roel)

Dr. R. Bakx (Roel)

Kinderchirurg

Werkzaam als: Kinderchirurg , Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC).
Nevenfuncties: APLS-instructeur, bestuurslid van de Stichting Spoedeisende hulp bij Kinderen, was betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen Signaleren kindermishandeling en Blauwe plekken bij kinderen.
Aandachtsgebied: Traumatisch gewonde kinderen en hun behandeling.

Lees hier meer.

Dr. A de Vries (Annebeth)

Dr. A de Vries (Annebeth)

Chirurg, brandwonden

Werkzaam als: Chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Nevenfuncties: Hoofd Kinderbrandwondencentrum Beverwijk, – instructeur EMSB, – bestuurslid NVKC (Ned Vereniging voor Kinderchirurgie), – lid Brandwondenacademie
Aandachtsgebied: Kinder- en Brandwondenchirurgie

Lees hier meer.

LECK-artsen

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen, forensisch artsen en kinderradiologen. Zij beoordelen dagelijks casuïstiek waar een vermoeden van kindermishandeling speelt. Bekijk hier de lijst met LECK-artsen.