24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Bestuur en medewerkers

Het LECK is een Stichting met een bestuur, medisch directeur, centrale coördinator en een secretaresse. Ze worden ondersteund door de Raad van Advies en adviseurs. Zij stellen zich hier aan u voor.

Bestuur

Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise)

Prof. dr. E.M. van de Putte (Elise)

Voorzitter

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie.
Nevenfuncties: Hoofdredacteur Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling. Levensloopgeneeskunde.

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Secretaris

Werkzaam als: Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen.
Nevenfuncties: WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Minderjarigen.

Drs. J.K. Poot RA (John)

Drs. J.K. Poot RA (John)

Penningmeester

Werkzaam als: Zelfstandig financieel adviseur, bedrijfseconoom en registeraccountant. Verbonden aan Vanberkel Professionals als associate partner.
Nevenfuncties: Geen.
Aandachtsgebied: Publieke sector.

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Bestuurder

Werkzaam als: Kinderarts sociale pediatrie.
Nevenfuncties: WOKK-instructeur.
Aandachtsgebied: Kinderen met eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling.

Prof. dr. R.R. van Rijn (Rick)

Prof. dr. R.R. van Rijn (Rick)

Bestuurder

Werkzaam als: Kinderradioloog, Amsterdam UMC en Nederlands Forensisch Instituut.
Nevenfuncties: Voorzitter commissie Wetenschap en Onderwijs Forensisch Medisch Genootschap. Lid editorial board Radiology, European Radiology, Pediatric Radiology, Journal of Forensic Imaging en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aandachtsgebied: Forensische radiologie in het bijzonder de forensische kinderradiologie.

Medewerkers

Dr. M. Kamphuis (Mascha)

Dr. M. Kamphuis (Mascha)

Medisch directeur

Werkzaam als: Medisch directeur bij het LECK (arts Maatschappij en Gezondheid).
Nevenfuncties: Commissielid ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap, lid van VWS landelijke coalitie Actieprogramma Kansrijke Start. Droeg bij aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen/samenwerkingsafspraken rondom kindermishandeling.
Aandachtsgebied: Jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheid, preventie.

F. Kamberg (Femke)

F. Kamberg (Femke)

Coördinator

Werkzaam als: Coördinator van het LECK.

W. van der Vaart-Fiers (Wanda)

W. van der Vaart-Fiers (Wanda)

Secretaresse

Werkzaam als: Stafsecretaresse bij het UMC Utrecht.

Raad van Advies

Prof. H. S.A.Heymans (Hugo)

Prof. H. S.A.Heymans (Hugo)

Emeritus Hoogleraar Kindergeneeskunde

Nevenfuncties: diverse raden van toezicht/advies
Aandachtsgebied: kindergeneeskunde

Drs. P. Lips (Paulus)

Drs. P. Lips (Paulus)

Huisarts in Amsterdam

Nevenfuncties: Onderzoek bij het Zorginstituut en ESHPM (Erasmus), commissielid Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)
Aandachtsgebied: Diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik. Top-Teen onderzoek op de Spoedeisende Hulp

Adviseurs

Drs B. Kruyver (Bart)

Drs B. Kruyver (Bart)

Coördinator forensische geneeskunde Noord-Holland Noord en Kennemerland/forensisch arts

Nevenfuncties: bestuurslid FMG (penningmeester), adviseur LECK
Aandachtsgebied: algemene forensische geneeskunde

Drs. A. van der Bas (Annemieke)

Drs. A. van der Bas (Annemieke)

Vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland

Nevenfuncties: Vice-voorzitter VVAK
Aandachtsgebied: Kindermishandeling en huiselijk geweld

Dedicated experts

Drs. F.M.C. van Berkestijn (Frederique)

Drs. F.M.C. van Berkestijn (Frederique)

Kinderarts-kinderneuroloog

Werkzaam als: Kinderarts-kinderneuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Nevenfuncties: Co-auteur Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur, management WKZ.
Aandachtsgebied: Kinderen die worden verdacht van toegebracht schedelhersenletsel. Krijgt met enige regelmaat kinderen verwezen voor een second, thirth or fourth opinion.

Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (Suzanne)

Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (Suzanne)

(kinder)dermatoloog/immunoloog

Werkzaam als: (kinder)dermatoloog/immunoloog, Erasmus MC Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis
Nevenfuncties: Onder andere bestuurslid van Huidpatiënten Nederland, European Reference Network Skin en European Society of Pediatric Dermatology, lid van diverse medische adviesraden van verschillende patiëntenverenigingen en ZonMw commissies Paramedische zorg en Klinische Fellows, lid van adviesraad Fonds NutsOhra-Club van 100.
Aandachtsgebied: kinderdermatologie, eczeem, atopie syndroom, aangeboren (erfelijke) huidafwijkingen

Drs. A.T.H. van Dijk (Atty)

Drs. A.T.H. van Dijk (Atty)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).
Nevenfuncties: Kwaliteit en patiëntveiligheid
Aandachtsgebied: Skelet dysplasieën (zoals osteogenesis imperfecta), vaatmalformaties en andere zeldzame aangeboren afwijkingen.

Dr. F.J. Smiers (Frans)

Dr. F.J. Smiers (Frans)

Kinderarts hematoloog

Werkzaam als: Kinderarts hematoloog, Willem Alexander Kinderziekenhuis/LUMC Leiden.
Nevenfuncties: Opleider kinderhematologie, aandachtsfunctionaris kindermishandeling LUMC, consulent NFI.
Aandachtsgebied: Stamceltransplantatie hemoglobinopathie en beenmergfalen, stollingsstoornissen, kindermishandeling

Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof (Elsbeth)

Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof (Elsbeth)

Oogarts

Werkzaam als: Oogarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).
Nevenfuncties: Betrokken bij het MOVOK-team.
Aandachtsgebied: Kinderoogheelkunde en strabologie.

Dr. R. Bakx (Roel)

Dr. R. Bakx (Roel)

Kinderchirurg

Werkzaam als: Kinderchirurg , Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC).
Nevenfuncties: APLS-instructeur, bestuurslid van de Stichting Spoedeisende hulp bij Kinderen, was betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijnen Signaleren kindermishandeling en Blauwe plekken bij kinderen.
Aandachtsgebied: Traumatisch gewonde kinderen en hun behandeling.

LECK-artsen

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen, forensisch artsen en kinderradiologen. Zij beoordelen dagelijks casuïstiek waar een vermoeden van kindermishandeling speelt. Bekijk hier de lijst met LECK-artsen.