24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

In het kort

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) biedt geïntegreerde kindergeneeskundige en forensisch-medische expertise op het gebied van kindermishandeling.

Artsen die op basis van medische bevindingen een vermoeden hebben van kindermishandeling, kunnen bij het LECK terecht voor duiding en advies.

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen, forensisch artsen en kinderradiologen die dagelijks casuïstiek beoordelen waar een vermoeden van kindermishandeling speelt. Daarnaast bundelt het LECK de expertise van diverse andere specialisten (zoals dermatologen, oogartsen, kinderneurologen, kinderorthopeden en kindergynaecologen) die nodig kan zijn bij het duiden van afwijkingen of letsels.

Deze gecombineerde beoordeling zorgt ervoor dat de diagnostiek voldoet aan de hoogste eisen en dat de meest accurate diagnoses gesteld kunnen worden. Het LECK is 24/7 bereikbaar via
0900 – 44 45 444.

Het LECK is een samenwerkingsverband tussen het Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam en het Nederlands Forensisch Instituut.

Naast het geven van advies bij een vermoeden van kindermishandeling, heeft het LECK nog twee functies:

Onderwijs

Het LECK is betrokken bij scholing op het gebied van kindermishandeling.

Wetenschap

Het LECK initieert medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling. Meerdere LECK-artsen zijn, vanuit hun eigen organisatie, initiator van of betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.