Kinderartsen Amsterdam UMC locatie AMC

Rian-Teeuw-in-zeshoek

Dr. A.H. Teeuw werkt als kinderarts sociale pediatrie bij het Emma Kinderziekenhuis-Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en is daar voorzitter van TASK-Amsterdam (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling). Zij maakt deel uit van de redactie van het medisch handboek kindermishandeling en is al jarenlang WOKK instructeur. Zij is projectleider bij de ontwikkeling van een richtlijn diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik. Zij verzorgt de dagelijkse begeleiding van twee promovendi en is zelf werkzaam aan een proefschrift over de waarde van screening met behulp van SPUTOVAMO en Top-Teen onderzoek op de Spoedeisende Hulp.

Drs. A.C. van Bellegem is als kinderarts sociale pediatrie verbonden aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. In de patiëntenzorg ziet zij vooral adolescenten met eetstoornissen als wel onbegrepen klachten en vermoeden kindermishandeling. Zij heeft ervaring opgedaan als vertrouwensarts bij het AMK en als NODO-arts. Daarnaast is ze WOKK-instructrice en betrokken bij TASK.

Dr. M.G. Bouwman werkt als kinderarts op de afdeling  sociale pediatrie van het Emma Kinderziekenhuis-Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. In de patiëntenzorg ziet zij naast patiënten met algemene pediatrische aandoeningen, onder andere kinderen met eetstoornissen, vermoeden kindermishandeling en onbegrepen lichamelijke klachten. Zij is daarnaast betrokken bij het TASK (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling).

Kinderartsen UMC Utrecht

Elise-van-de-Putte-in-zeshoek

 

 

 

 

Prof. dr. E.M. van de Putte is als kinderarts sociale pediatrie verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis - Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is hoofdredacteur van het medisch handboek kindermishandeling en geeft al jaren de WOKK cursus aan kinderartsen als course director. Daarnaast organiseert zij samen met het NFI de Masterclass Forensische Pediatrie. Zij is lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die ressorteert onder de Ministeries VWS en V&J. In de patiëntenzorg ziet zij vooral kinderen met onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling. Daarnaast begeleidt zij viertal promovendi op deze beide gebieden.

Ingrid-Russel-in-zeshoek

Drs. I.M.B. Russel werkt als kinderarts sociale pediatrie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is daar voorzitter van het MOVOK team ( Multidisciplinair Overleg over Veilige Ontwikkeling van Kinderen). Zij maakt deel uit van de redactie van het medisch handboek kindermishandeling en is national course director en instructeur van de WOKK cursus aan kinderartsen.  

In de patientenzorg werkt zij op de poli algemene pediatrie en de spoedeisende hulp, daarnaast ziet zij vooral kinderen waarbij een vermoeden op kindermishandeling is en kinderen met onbegrepen klachten.

Jopje-Ruskamp-in-zeshoek

Dr. J.M. Ruskamp werkt als kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en besteedt een aanzienlijk deel van haar tijd aan sociale kindergeneeskunde. Zij behandelt kinderen met uiteenlopende problematiek binnen het spectrum van de sociale pediatrie, waaronder verdenking seksueel misbruik. Verder is zij medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op dit gebied. Ook is ze actief betrokken bij de psycho-sociale besprekingen welke binnen de kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis georganiseerd zijn.

2017-01-10_183954

 

 

 

 


Drs. S.A.A. Wolt
werkt sinds januari 2017 als kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis - Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is werkzaam binnen de algemene kindergeneeskunde met als aandachtsgebied sociale pediatrie. In de patiëntenzorg ziet zij kinderen waarbij een vermoeden is op kindermishandeling. Zij is WOKK instructeur (landelijk onderwijs over kindermishandeling aan kinderartsen).

 

 

 

 Dr. S.L. Nijhof
werkt als kinderarts en postdoc onderzoeker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze ziet op haar spreekuur vooral kinderen met onbegrepen moeheid en pijn, kinderen met eetproblematiek en kinderen met een vermoeden van kindermishandeling.
Ze begeleidt promovendi in onderzoek naar het zo ‘gezond’ mogelijk opgroeien van kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals jeugdreuma, cystic fibrosis of na de behandeling voor kinderkanker.
Dr. Nijhof is WOKK gecertificeerd.


Drs. B.F. Paes
werkt als kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Zij is werkzaam binnen de algemene en sociale pediatrie met als speciaal aandachtsgebied voedingsproblematiek bij het jonge kind. Daarnaast ziet zij uiteenlopende problematiek binnen de sociale pediatrie waaronder vermoeden op kindermishandeling en kinderen met onbegrepen klachten. Naast patiëntenzorg is zij actief betrokken bij onderwijs en opleiding. Ze is WOKK gecertificeerd.

Kinderartsen Erasmus MC Rotterdam

Marjo-Affourtit-in-zeshoek

Drs. M.J. Affourtit is kinderarts-sociale pediatrie in het Erasmus MC Sophia in Rotterdam sinds 1999. Zij werkt als kinderarts op de polikliniek en binnen het team kindermishandeling. Daarnaast ziet zij in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie patiënten met eetstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten.

Zij is intensief betrokken geweest bij promotieonderzoek naar screening kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp door Eefje Louwers en betrokken bij meerdere publicaties over dit onderwerp. Zij is betrokken bij het onderwijs aan medisch studenten en co-assistenten en instructeur bij de WOKK (landelijk onderwijs over kindermishandeling aan kinderartsen).

 

 

 
Dr. P.J. Puiman
werkt sinds mei 2016 als academisch kinderarts in het ErasmusMC-Sophia. Zij is in het Sophia werkzaam binnen de klinische afdelingen van de algemene kindergeneeskunde en draagt zorg voor complex zieke kinderen. Daarnaast maakt zij deel uit van het team Kindermishandeling (alias Goofy team) en ziet zij kinderen waarbij er een vermoeden is op kindermishandeling of waarbij er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van het kind. Dr. Puiman is WOKK gecertificeerd.

Forensisch artsen Nederlands Forensisch Instituut

Huub-Nijs-in-zeshoek

Dr. H.G.T. Nijs werkt als forensisch arts met aandachtsgebied kinderen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij adviseert Politie, het Openbaar Ministerie, rechters en advocatuur in strafzaken bij een vermoeden van kindermishandeling. Hiertoe onderzoekt hij kinderen, medisch dossiers en/of politiedossiers, en rapporteert hij aan politie/justitie of treedt hij ter terechtzitting op als gerechtelijk deskundige. Hij is betrokken bij onderwijs op het gebied van kindermishandeling, zoals de WOKK en de Masterclass Forensische Pediatrie, en bij diverse researchprojecten.

Wouter-Karst-in-zeshoek

 

 

 

 


Drs. W.A. Karst
werkt als forensisch arts met aandachtsgebied kinderen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij adviseert Politie, het Openbaar Ministerie, rechters en advocatuur in strafzaken bij een vermoeden van kindermishandeling. Hiervoor onderzoekt hij kinderen, medisch dossiers en/of politiedossiers en rapporteert hierover.

Hij is betrokken bij onderwijs op het gebied van kindermishandeling, zoals de WOKK cursus en de Masterclass Forensische Pediatrie. Zijn bijzondere aandachtsgebied is het lichamelijk onderzoek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen. De (bewijs)waarde van bevindingen hierbij is onderwerp van zijn lopende promotieonderzoek.

Drs. H.C. Terlingen is kinderarts en werkt nu als NFI-deskundige forensische geneeskunde met aandachtsgebied minderjarigen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij adviseert Politie, het Openbaar Ministerie, rechters en advocatuur in strafzaken bij een vermoeden van kindermishandeling. Hiertoe onderzoekt zij kinderen, medisch dossiers en/of politiedossiers, en rapporteert zij aan politie/justitie of treedt zij ter terechtzitting op als gerechtelijk deskundige. 

Tevens is zij betrokken bij onderwijs op het gebied van kindermishandeling, zoals de WOKK cursus.

Drs. S. de Vries is forensisch arts FMG en heeft ruime ervaring als forensisch arts met aandachtsgebied kinderen. Zij is nu werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) als NFI-deskundige forensische geneeskunde met aandachtsgebied minderjarigen. Zij adviseert politie, Openbaar Ministerie, rechters en advocatuur in strafzaken bij een vermoeden van kindermishandeling. Hiertoe verricht zij lichamelijk onderzoek bij kinderen en onderzoek van medische dossiers en/of politiedossiers. Zij rapporteert daarover aan politie/justitie en treedt ter terechtzitting op als gerechtelijk deskundige. Tevens is zij betrokken bij onderwijs op het gebied van kindermishandeling.

 


Drs. M Kruijsen-Jaarsma
is arts en bewegingswetenschapper met ruime ervaring binnen verschillende facetten van de kindergeneeskunde en wetenschappelijk onderzoek. Zij werkt nu als forensisch arts in opleiding met aandachtsgebied kinderen bij het Nederlands Forensisch instituut (NFI). Zij adviseert Politie, het Openbaar Ministerie, rechters en advocatuur in strafzaken bij een vermoeden van kindermishandeling. Hiertoe onderzoekt zij kinderen, medisch dossiers en/of politiedossiers. Zij rapporteert aan politie/justitie of treedt op ter terechtzitting als gerechtelijk deskundige. Tevens is zij betrokken bij onderwijs op het gebied van kindermishandeling.

 

 

 

Dr. N.L. van Woerden
is kinderarts met ruime ervaring in de algemene praktijk, waar zij ook zitting had in de commissie huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij werkt nu als forensisch arts in opleiding met aandachtsgebied kinderen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zij adviseert politie, het Openbare Ministerie, rechters en advocatuur in strafzaken bij een vermoeden van kindermishandeling. Hiertoe verricht zij lichamelijk onderzoek bij kinderen, en onderzoek van medische dossiers en/of politiedossiers. Zij rapporteert hierover aan politie/justitie. Tevens is zij betrokken bij onderwijs op het gebied van kindermishandeling, zoals de WOKK cursus.

 

 

Kinderradiologen van het LECK

Rick-van-Rijn-in-zeshoek

Prof. Dr. R. R. van Rijn is kinderradioloog in het Emma Kinderziekenhuis – Academisch Medisch Centrum Amsterdam en is één dag in de week verbonden aan de sectie forensische pediatrie, afdeling medisch forensisch onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. Zijn aandachtsgebied is radiologie bij vermoedens van kindermishandeling. Hij is betrokken bij onderwijs in binnen en buitenland. In de afgelopen jaren heeft hij samen met mede-auteurs meerdere wetenschappelijke publicaties en hoofdstukken in nationale en internationale boeken geschreven over dit onderwerp

Dr. R.A.J. Nievelstein is sinds november 1999 als (kinder)radioloog werkzaam in het UMC Utrecht en sinds september 2013 RGS erkend opleider voor de medische vervolgopleiding radiologie. Binnen het aandachtsgebied kinderradiologie heeft hij een brede ervaring opgebouwd met alle beeldvormende modaliteiten, in het bijzonder de echografie en MRI. Zijn specifieke interesse gaat uit naar aangeboren afwijkingen (inclusief de skeletdysplasieën), kinderneurologie, kinderoncologie, en stralingsbescherming. Daarnaast is hij in het WKZ het eerste aanspreekpunt voor de radiologische diagnostiek bij (een vermoeden van) kindermishandeling en lid van het MOVOK team (Multidisciplinair Overleg over Veilige Ontwikkeling van Kinderen).

Overige medewerkers

                                                                                                                         
Medisch directeur
Dr. M. Kamphuis
werkt als medisch directeur bij het LECK sinds 1 oktober 2018. Zij heeft de thema’s kwaliteit, personeel, deskundigheidsbevordering, positionering en (wetenschappelijk) onderzoek in haar pakket. Voorheen werkte zij als arts Maatschappij en Gezondheid/ jeugdarts KNMG bij TNO en bij JGZ Zuid Holland West op het gebied van onderzoek en beleid rondom jeugd en preventie (jeugdgezondheidszorg). Tevens werkte zij meer dan 10 jaar op het consultatiebureau. In 2002 promoveerde zij op Kwaliteit van Leven bij jong volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Zij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van landelijke richtlijnen/ samenwerkingsafspraken rondom kindermishandeling en gaf daarover diverse lezingen en scholingen.

Foto Femke Kamberg (zeshoek)

Coördinator

F. Kamberg is vanuit het UMC Utrecht werkzaam als coördinator. 


Secretaresse locatie UMC Utrecht              
W. van der Vaart-Fiers is werkzaam als stafsecretaresse bij het UMC Utrecht. 


Drs. F.M.C. van Berkestijn
is kinderarts-kinderneuroloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.  Aldaar ziet zij onder andere de kinderen die worden verdacht van toegebracht schedelhersenletsel. Zij krijgt met betrekking tot deze problematiek ook met enige regelmaat kinderen verwezen voor een second, thirth or fourth opinion. Zij heeft bijgedragen aan het medisch handboek kindermishandeling en is van het begin af aan betrokken bij de WOKK cursus als instructeur.