‘Je kunt er dood aan gaan’

Mini-college: Meisjesbesnijdenis in Nederland

Naar schatting telt ons land 41.000 meisjes en vrouwen die zijn besneden, 4.200 meisjes
lopen de komende twintig jaar het risico erop. In landen als Somalië, Eritrea, Egypte en
Soedan is meisjesbesnijdenis een cultureel gebruik dat van generatie op generatie wordt
doorgegeven, maar in Nederland valt het in de categorie kindermishandeling. ‘Er wordt
zonder medische noodzaak letsel toegebracht aan het kind.’

Wouter Karst en Selena de Vries zijn forensisch arts bij het NFI en het LECK en hebben ervaring in het onderzoeken van het genitaal gebied van minderjarigen. Samen met hun collega’s van het NFI worden zij in heel Nederland gevraagd om in acute zedenzaken kinderen te onderzoeken. Af en toe zien zij casussen waarin meisjesbesnijdenis een rol speelt.

Lees verder via het volledige artikel