‘Het NSK helpt ons om signalen van kindermishandeling objectiever te kunnen bekijken’

SEH-verpleegkundige Wendy Deugd over het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) helpt ziekenhuizen om kindermishandeling en -verwaarlozing vroegtijdig te signaleren. Het Spaarne Gasthuis maakte als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland gebruik van dit instrument. Wendy Deugd, SEH- en forensisch verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Spaarne Gasthuis, vertelt over haar ervaringen.

‘Gemiddeld komen er per maand zo’n zeshonderd kinderen op de Spoedeisende Hulp in het Spaarne Gasthuis, bij zo’n 15 gevallen zien we signalen die zouden kunnen passen bij kindermishandeling. En nee, het hóeft niet per se om kindermishandeling te gaan, maar het betekent wél dat er zorgen om deze kinderen zijn.

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling helpt ons om signalen van kindermishandeling objectiever te kunnen bekijken. Vóór we het NSK hadden, gebruikten we een ander signaleringsinstrument, maar dat was niet geïntegreerd in het elektronisch dossier en werd daardoor niet altijd duidelijk ingevuld. Dat zorgde ervoor dat we veel informatie over de kinderen op de SEH later nog moesten ophalen, terwijl veel van die kinderen dan al weer naar huis waren. Nu, met het NSK, is het proces duidelijker en overzichtelijker, waardoor de verpleegkundigen bij zorgen gelijk goed en eenduidig kunnen registreren.

Blauwe plek bij een baby
We worden als verpleegkundigen jaarlijks getraind op kindermishandeling. Waar kijk je naar bij letsel bij een kind? Hoe stel je vragen? Waar moet je alert op zijn? Maar dan nog… Ik heb niet de illusie dat we alles zien. Onze wens is om niks te missen, maar de signalen van kindermishandeling zijn vaak heel subtiel. Dat betekent dat we alert moeten blijven, en het NSK helpt daarbij. Een blauwe plek bij een baby is bijvoorbeeld erg vreemd. Dit omdat een baby nog niet mobiel genoeg is om zichzelf te bezeren. Het is dan aan ons om, zonder beschuldiging en verwijten, bij de ouders uit te vragen wat er is gebeurd. Past het verhaal van deze ouders bij het letsel dat we zien?

Reden voor verdere actie
Voor alle kinderen die bij ons op de Spoedeisende Hulp terechtkomen, lopen we in het elektronisch patiëntensysteem de vier vragen van het NSK langs. Wordt een van die vragen afwijkend beantwoord, dan kan dat betekenen dat het kind in een onveilige situatie is geweest of slachtoffer is van kindermishandeling. In het geval van de baby met de blauwe plekken, is het antwoord op de eerste vraag van het NSK al afwijkend, namelijk: Komt het letsel overeen met de klachten en/of het ontwikkelingsniveau van het kind? Dat is reden voor verdere actie.

Gekoppeld aan de meldcode
Het mooie is dat het NSK gekoppeld is aan de meldcode; artsen die een afwijkend antwoord in het NSK zien, worden stap voor stap door de vijf stappen van de meldcode geleid, wat uiteindelijk de kwaliteit van de zorg en de meldingen ten goede komt. Met een duidelijk en eenduidig proces zorg je voor continuïteit in de kwaliteit, én voor zorgvuldigheid. Heel belangrijk, want een melding bij Veilig Thuis heeft veel impact op een familie. Maar het belangrijkst is dat we met het NSK de hulp aan kwetsbare kinderen verbeteren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zij in een veilige omgeving opgroeien.’

 

Wil je meer weten over het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling? Kijk dan hier

21 sept ’23