212019mei

Ondertekening LECK samenwerkingsovereenkomst

Nauwe samenwerking in het LECK voor laagdrempelig advies
Kindermishandeling heeft veel impact op de korte en de lange termijn. Cijfers van prevalentie blijven al jaren gelijk. Het onderwerp verdient daarom blijvend aandacht. De kwaliteit van werken, de aandacht voor het kind en de ouder en de samenwerking tussen betrokkenen hebben daarom onverminderd aandacht van het LECK, het Landelijk ExpertiseCentrum Kindermishandeling. Bij het LECK kunnen zorgprofessionals 24/7 terecht voor anoniem advies bij letsel. Kinderartsen en forensisch artsen beoordelen samen het letsel. Met 229 adviezen en 39 consulten in 2018 (een aantal dat toeneemt per jaar), voegt het LECK toe aan het duiden van letsel met deze gecombineerde kindergeneeskundige en forensische expertise. Dit gebeurt laagdrempelig en anoniem.

Op basis van het letsel concludeerde het LECK in 2018 bij 26,2% dat waarschijnlijk of vrijwel zeker sprake is van kindermishandeling. Bij 34% schat het LECK in dat er vrijwel zeker geen sprake is van kindermishandeling  of dat dit onwaarschijnlijk is. Beide adviezen kunnen de adviesvrager helpen om een juiste veiligheidsinschatting te maken voor het kind.

Het LECK gaat nu het vijfde jaar in. In het kader van een verdergaande professionalisering hebben de vier partijen die het LECK vormen (Amsterdam Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Nederlands Forensisch Instituut) op maandag 20 mei hun samenwerking extra verstevigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

We zijn er trots op met deze partijen op zo’n relevant thema samen te mogen werken!