24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Bestuur en medewerkers

Het LECK is een stichting met een bestuur, medisch directeur, centrale coördinator en een secretaresse. Het LECK-bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies en adviseurs. Zij stellen zich hier aan u voor.

Bestuur

Drs. I.M.B. Russel (Ingrid)

Drs. I.M.B. Russel (Ingrid)

Voorzitter

Portefeuilles: FMEK (Forensisch Medische Expertise bij Kinderen), ouders
Werkzaam als:
 Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Voorzitter MOVOK-team (Multidisciplinair Overleg over Veilige Ontwikkeling van Kinderen, het kindermishandelingsteam van het UMCU), lid redactie Medisch handboek kindermishandeling, national course director WOKK- cursussen en WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Algemene pediatrie en het chronisch zieke kind, vermoeden kindermishandeling en onbegrepen lichamelijke klachten

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Drs. H.C. Terlingen (Heike)

Vicevoorzitter

Portefeuille: Kwaliteit
Werkzaam als:
Forensisch arts, aandachtsgebied minderjarigen
Nevenfuncties: WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Minderjarigen

Drs. J.K. Poot RA RC EMFC (John)

Drs. J.K. Poot RA RC EMFC (John)

Penningmeester

Portefeuille: Financiën
Werkzaam als: Zelfstandig financieel adviseur. Verbonden aan Vanberkel Professionals als associate partner.
Nevenfuncties: Geen
Aandachtsgebied: Publieke sector

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Drs. M.J. Affourtit (Marjo)

Bestuurder

Portefeuilles: Juridisch, Privacy
Werkzaam als:
Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: WOKK-instructeur
Aandachtsgebied: Kinderen met eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en met een vermoeden van kindermishandeling.

Dr. A.H. Teeuw (Rian)

Dr. A.H. Teeuw (Rian)

Bestuurder

Portefeuille: Onderwijs
Werkzaam als
: Kinderarts sociale pediatrie
Nevenfuncties: Voorzitter van TASK-Amsterdam (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling), WOKK instructeur
Aandachtsgebied: Diagnostiek bij vermoeden van seksueel misbruik. Top-Teen onderzoek op de Spoedeisende Hulp.

Lees hier meer.

Medewerkers

Dr. M. Trijbels (Monique)

Dr. M. Trijbels (Monique)

Medisch directeur

Werkzaam als: Medisch directeur bij het LECK

F. Kamberg (Femke)

F. Kamberg (Femke)

Coördinator

Werkzaam als: Coördinator bij het LECK

W. van der Vaart-Fiers (Wanda)

W. van der Vaart-Fiers (Wanda)

Secretaresse

Werkzaam als: Stafsecretaresse bij het UMC Utrecht

N. Onkenhout (Nina)

N. Onkenhout (Nina)

Projectmedewerker

Werkzaam als: Projectmedewerker bij het LECK

Raad van Advies

S. Petra (Susanne)

S. Petra (Susanne)

Raad van Advies, Directeur Zorg

Portefeuilles: Communicatie incl. sociale media en kwaliteit
Werkzaam als: Directeur Zorg Franciscus Gasthuis & Vlietland

Drs. J. Groot (Jaap)

Drs. J. Groot (Jaap)

Raad van Advies, Jurist

Portefeuilles: Financiën, privacy en juridisch
Werkzaam als:
Jurist, Erasmus MC
Nevenfuncties: Aanklager amateurvoetbal, KNVB
Aandachtsgebied: Bestuursrecht; strafrecht; Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM); medische hulpmiddelen

 

Adviseurs

Drs I. van Eck (Inge)

Drs I. van Eck (Inge)

Adviseur, forensisch arts

Werkzaam als: Forensisch arts
Nevenfuncties: Algemeen bestuurslid Forensisch Medisch Genootschap

 

Drs. A. van der Bas (Annemieke)

Drs. A. van der Bas (Annemieke)

Adviseur, vertrouwensarts (VVAK)

Werkzaam als: Vertrouwensarts Veilig Thuis Flevoland
Nevenfuncties: Voorzitter VVAK
Aandachtsgebied: Kindermishandeling en huiselijk geweld

Dedicated experts

Drs. F.M.C. van Berkestijn (Frederique)

Drs. F.M.C. van Berkestijn (Frederique)

Kinderarts-kinderneuroloog

Werkzaam als: Kinderarts-kinderneuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Nevenfuncties: Co-auteur Medisch handboek kindermishandeling, WOKK-instructeur, management WKZ.
Aandachtsgebied: Kinderen met mogelijk toegebracht schedelhersenletsel. Second, third or fourth opinions bij verdenking toegebracht schedelhersenletsel.

Lees hier meer.

Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (Suzanne)

Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans (Suzanne)

(Kinder)dermatoloog/immunoloog

Werkzaam als: (Kinder)dermatoloog/immunoloog, Erasmus MC Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis
Nevenfuncties: Onder andere bestuurslid van Huidpatiënten Nederland, European Reference Network Skin en European Society of Pediatric Dermatology, lid van diverse medische adviesraden van verschillende patiëntenverenigingen.
Aandachtsgebied: Kinderdermatologie, eczeem, atopie syndroom, aangeboren (erfelijke) huidafwijkingen

Drs. A.T.H. van Dijk (Atty)

Drs. A.T.H. van Dijk (Atty)

Kinderarts

Werkzaam als: Kinderarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).
Nevenfuncties: Kwaliteit en patiëntveiligheid
Aandachtsgebied: Skelet dysplasieën (zoals osteogenesis imperfecta), vaatmalformaties en andere zeldzame aangeboren afwijkingen.

Dr. F.J. Smiers (Frans)

Dr. F.J. Smiers (Frans)

Kinderarts hematoloog

Werkzaam als: Kinderarts hematoloog, Willem Alexander Kinderziekenhuis/LUMC Leiden.
Nevenfuncties: Opleider kinderhematologie, aandachtsfunctionaris kindermishandeling LUMC, consulent NFI.
Aandachtsgebied: Stamceltransplantatie hemoglobinopathie en beenmergfalen, stollingsstoornissen, kindermishandeling

Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof (Elsbeth)

Drs. E.S.M. Voskuil-Kerkhof (Elsbeth)

Oogarts

Werkzaam als: Oogarts, Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht).
Nevenfuncties: Betrokken bij het MOVOK-team (het kindermishandelingsteam van het UMCU).
Aandachtsgebied: Kinderoogheelkunde en strabologie.

Dr. R. Bakx (Roel)

Dr. R. Bakx (Roel)

Kinderchirurg

Werkzaam als: Kinderchirurg , Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam UMC).
Nevenfuncties: APLS-instructeur, bestuurslid van de Stichting Spoedeisende hulp bij Kinderen.
Aandachtsgebied: Traumatisch gewonde kinderen en hun behandeling.

Lees hier meer.

Dr. A. de Vries (Annebeth)

Dr. A. de Vries (Annebeth)

Chirurg, brandwonden

Werkzaam als: Chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk
Nevenfuncties: Hoofd Kinderbrandwondencentrum Beverwijk, – instructeur EMSB, – bestuurslid NVKC (Ned Vereniging voor Kinderchirurgie), – lid Brandwondenacademie
Aandachtsgebied: Kinder- en Brandwondenchirurgie

Lees hier meer.

Dr. E. van den Boogaard (Emmy)

Dr. E. van den Boogaard (Emmy)

(Kinder)gynaecoloog

Werkzaam als: (Kinder)gynaecoloog, Amsterdam UMC
Nevenfuncties: betrokken bij TASK (Transmuraal Academisch Samenwerkingsverband Kindermishandeling). Medeauteur modules richtlijn primaire amenorroe. Onderwijs kindergynaecologie en seksuologie Jeugdartsen in opleiding.
Aandachtsgebied: kinder- en adolescentengynaecologie, vulva afwijkingen

LECK-artsen

Binnen het LECK werken gespecialiseerde kinderartsen, forensisch artsen en kinderradiologen. Zij beoordelen dagelijks casuïstiek waar een vermoeden van kindermishandeling speelt. Bekijk hier de lijst met LECK-artsen.