Het LECK voor professionals

Het LECK biedt voor professionals geïntegreerde forensisch-medische en kindergeneeskundige expertise in het geval van (een vermoeden van) kindermishandeling. De precieze werkwijze van het LECK kan gevonden worden in het Handelingsprotocol (update volgt).

Het LECK is beschikbaar voor advies en duiding van medische bevindingen bij een (vermoeden) van kindermishandeling. Zie advies.  
Voor een lichamelijk onderzoek bij een kind kan het LECK u in contact brengen met een kinderarts met expertise. Zie consult.

U dient altijd telefonisch contact op te nemen. Via het telefoonnummer wordt u doorverbonden met de dienstdoende LECK-kinderarts.

Het LECK kan expertise bieden in situaties waarin sprake is van bevindingen bij lichamelijk onderzoek die een vermoeden van kindermishandeling hebben doen ontstaan. Dit betreft die vormen van kindermishandeling waarbij gecombineerde kindergeneeskundige en forensisch-medische beoordeling bij uitstek nodig is. Primair zijn dit lichamelijke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik en pediatric condition falsification, maar ook andere vormen van kindermishandeling waarbij bijvoorbeeld groei- en ontwikkelingsachterstand kunnen optreden.

Met welke vragen kunt u bij het LECK terecht

Het LECK kan bij uitstek helpen bij het duiden van letsels. Er kan o.a. worden meegedacht over de volgende zaken:

  • Of de gemelde toedracht past bij het letsel
  • Welke differentiaal diagnose past bij het letsel/de afwijking
  • Of het om ziekte of accidenteel of toegebracht letsel gaat
  • Welke diagnostiek eventueel nodig is
  • Wat de kans is op toegebracht letsel

    Indien nodig kunt u ook radiologie laten herbeoordelen door de gespecialiseerde (forensisch-)kinderradiologen van het LECK (protocol herbeoordeling radiologie, protocol skeletstatus). In het geval van een vermoeden op seksueel misbruik kunnen foto's van het genitaal meebeoordeeld worden. Bij een verdenking op PCF kan overlegd worden over de te nemen stappen.

Ook als u niet zeker bent of een vraag thuishoort bij het LECK kunt u contact opnemen. Zo nodig verwijst de LECK-kinderarts u naar de juiste professional of instantie.

FAQ over het LECK

Wat is het verschil tussen het LECK en Veilig Thuis?

De primaire taak van Veilig Thuis is veiligheid van kinderen bij vermoedens van kindermishandeling. Bij twijfel over de veiligheid van een kind is Veilig Thuis dus altijd het eerste aanspreekpunt. De primaire taak van het LECK is duiding van afwijkingen en letsels vanuit de kindergeneeskundige én forensisch-medische hoek. Is er twijfel of een afwijking of letsel bij kindermishandeling kan passen dan kan deze vraag zowel bij Veilig Thuis als het LECK worden neergelegd. Echter in geval van meerdere of meer gecompliceerde letsels is er vaak behoefte aan extra expertise. Het LECK bundelt expertise van vele specialisten (zoals kinderartsen, forensisch artsen, dermatologen, oogartsen, kinderradiologen, kinderneurologen, kinderorthopeden, kindergynaecologen etc.) die nodig kan zijn bij het duiden van afwijkingen of letsels. Professionals kunnen altijd zonder tussenkomst van Veilig Thuis contact opnemen met het LECK. Wanneer er contact opgenomen wordt met het LECK zullen de LECK-kinderartsen altijd meedenken over de noodzaak tot advies of melding bij Veilig Thuis.

 

Worden Politie en Justitie snel betrokken bij de casus wanneer ik contact opneem met het LECK?

Het LECK zal in het geval van een advies nooit zelf contact opnemen met Politie of Justitie, dit heeft de adviesvrager dus zelf in de hand. Het LECK zal wel een advies geven over het inwinnen van advies of het doen van een melding bij Veilig Thuis. Ook ingeval van een consult zal het LECK (vrijwel) nooit zelf contact opnemen met Politie of Justitie. Dat loopt eigenlijk altijd via Veilig Thuis.