292019mei

Save the date LECK congres op 31 oktober 2019

Breinbrekers
Over toegebracht schedelhersenletsel
En een feestelijk afscheid van Rob Bilo

Op donderdag 31 oktober 2019 vieren we het 5-jarig lustrum van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) met een symposium.
We nemen dan tevens afscheid van onze gewaardeerde collega Rob Bilo (forensisch arts).
Zet u de datum alvast in de agenda? Informatie over inschrijven volgt voor de zomer.

Wat komt aan de orde tijdens dit congres?
In dit middag congres wordt het thema schedelhersenletsel vanuit zo veel mogelijk gezichtspunten belicht. Schedelhersenletsel heeft een enorme impact op kind en gezin.
De voorzitter van het LECK en kinderarts, prof. dr. E. van de Putte zal laten zien over welk schedelhersenletsel advies werd gevraagd aan het LECK in de afgelopen 5 jaar. Vervolgens zal kinderneuroloog F. van Berkestijn in gesprek gaan met een moeder van een patiënt, waarbij de langetermijngevolgen van schedelhersenletsel aan de orde komen. Daarna spreekt werktuigkundig ingenieur dr. ir. A.J. Loeve over de biomechanische aspecten van schedelhersenletsel bij schudden. Prof. dr. S. Robben zal zijn radiologische blik werpen op het thema.
Na een pauze verwelkomen we onze buitenlandse spreker dr. G. Otterman, Uppsala University Children’s Hospital, die in zal gaan op het SBU report, een geruchtmakend review over de ‘Triade’ bij toegebracht schedelhersenletsel. Als laatste komt het belang van forensisch medische expertise bij strafrecht aan de orde door mr. I. Degeling.
Last but nog least zal drs. R. Bilo ons allen toespreken, wat hem nog rest te zeggen….
Prof. dr. R.R. van Rijn opent de dag en verzorgt de afsluiting.

Tijdens de borrel is ruimte om afscheid te nemen van Rob en het glas te heffen op het LECK lustrum.

Het belooft een mooie en feestelijke middag te worden…
We hopen u op deze dag te ontmoeten!