Scholingsdagen LECK

Het LECK organiseert elke 3 maanden een scholingsmiddag van 14.00 tot 18.00 uur voor LECK-kinderartsen/NFI-artsen.
Zorgprofessionals kunnen zich eens per jaar aanmelden voor de scholingsmiddag met vertrouwensartsen. Zie 'Data scholingsdagen' voor de datum van dit jaar.
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk twee weken van te voren via info@leck.nu.

Data scholingsdagen 2019

Donderdag 28 maart

Donderdag 27 juni

Donderdag 10 oktober - met vertrouwensartsen
Programma
Aanmeldingsformulier