Sponsoring

Het LECK werd het eerste jaar gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels en de Nationale Postcode Loterij. De oprichting van het LECK is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Chance for a Child. De Janivo Stichting en het SOD & Fie van der Hoop Fonds hebben het LECK gesponsord voor de eerste 3 maanden van 2016. Vanaf april 2016 wordt de financiering van het LECK volledig bekostigd uit een subsidie van het Ministerie van VWS.

Triodosbank IBAN: NL83 TRIO 0197 9961 08
t.n.v. Stichting Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling te Utrecht