‘Adviesvragers waarderen onze unieke combinatie van kennis’

LECK blij met resultaten Tevredenheidsmeting onder adviesvragers

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) krijgt van haar adviesvragers gemiddeld een 8,9. Dit blijkt uit de Tevredenheidsmeting die het LECK hield onder alle adviesvragers in 2019. Tijdens de voorgaande evaluatie in 2015 kreeg het LECK gemiddeld een 8,3. De adviesvragers werden door middel van een korte enquête bevraagd.

Gedurende een jaar beantwoordden honderd adviesvragers (36%) een korte vragenlijst van het LECK. Onder hen met name kinderartsen en vertrouwensartsen – tegelijkertijd de grootste groepen adviesvragers. ‘We zijn door de adviesvragers het meest benaderd voor onze specifieke expertise’, vertelt medisch directeur Mascha Kamphuis, ‘namelijk het duiden van letsel.’ Genoemde redenen voor de adviesvragers om het LECK in te schakelen, zijn de objectieve, onafhankelijke en specifieke expertise over letselduiding. Deze letselduiding gebeurt aan de hand van de gecombineerde kennis van een kinderarts, forensisch arts en een radioloog, samen met de onderbouwing met literatuur. ‘Precies de reden van ons bestaan’, zegt Kamphuis. ‘Deze combinatie van kennis is uniek in Nederland; het maakt het LECK tot wat het is. Dat onze adviesvragers ons werk vervolgens met zulke hoge cijfers waarderen is mooi. We vinden het belangrijk om regelmatig te peilen: doen we wat we doen goed genoeg? Uit deze Tevredenheidsmeting blijkt dat we het heel goed doen, alle respondenten geven bovendien aan dat ze in de toekomst weer gebruik gaan maken van het LECK, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Verbeterpunten voor het LECK

Als verbeterpunten geven de adviesvragers aan: bereikbaarheid, doorlooptijd en afstemming met Veilig Thuis. Kamphuis: ‘De bereikbaarheid hangt samen met de telefonische doorverwijzingen vanuit de ziekenhuizen. Dit is een blijvend aandachtspunt, en gaat gelukkig steeds beter. De doorlooptijd hangt onder andere samen met de wekelijkse casusbespreking van het LECK. Tijdens deze bespreking worden alle binnengekomen casussen besproken met het hele LECK-team. Dit is van grote toegevoegde waarde omdat alle kennis en expertise van onze specialisten dan bij elkaar komt. Omdat er soms veel casuïstiek is, worden sommige casussen een week later besproken. Overigens heeft de adviesvrager altijd wél binnen 24 uur een eerste antwoord ontvangen. De snelheid van het advies wordt dan ook meerdere malen als heel positief genoemd.’ De afstemming met Veilig Thuis is zeer belangrijk, vindt Kamphuis. ‘Daarom hebben we regelmatig overleg met de vertrouwensartsen, onder andere via onze adviseur Annemieke van der Bas. Daarnaast houden we ieder jaar een scholing samen met de vertrouwensartsen. Op die manier bouwen we aan een steeds soepeler samenwerking.’

Overige gemiddelde cijfers