Vacature medisch directeur

Het LECK zoekt een medisch directeur
Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling/UMCU sociale pediatrie, zoekt een enthousiaste, gedreven medisch directeur die het bestuur kan ondersteunen, nieuwe ontwikkelingen initieert en mogelijk maakt en contacten met het netwerk onderhoudt.

Dit ga je doen 
Het Landelijk Expertise centrum Kindermishandeling (LECK) is een Stichting die op 1 oktober 2014 is opgericht en forensisch medische expertise bij kinderen levert. Het is een samenwerkingsverband tussen 3 academische ziekenhuizen (UMCU, AMC, ErasmusMC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), met als doel het organiseren en ten uitvoer brengen van een landelijk expertise centrum voor kindermishandeling op het gebied van letselduiding.

Inmiddels werken 12 kinderartsen uit de 3 centra en 4 forensisch artsen (van het NFI) bij het LECK. Daarnaast zijn er 7 artsen  in opleiding tot LECK-kinderarts of LECK-forensisch arts. Aan het LECK zijn tevens 7 andere medisch specialisten verbonden met relevante specifieke expertise ( denk aan dermatoloog, chirurg, neuroloog ed) en 3 LECK-radiologen.

Het LECK stelt zich tot doel om de aard van letsel bij kinderen te duiden en deze duiding te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur. Daarnaast geeft het LECK adviezen over de benodigde medische diagnostiek om onderbouwing te geven aan de aard van het letsel. Het LECK doet dit in de vorm van anonieme (tele)adviezen.
Naast deze primaire taak van letselduiding, richt het LECK zich op het ontwikkelen van landelijke protocollen en richtlijnen, het organiseren van landelijke opleidingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling. Alle casuïstiek wordt in een landelijke databank ingevoerd en wekelijks besproken.

Je ondersteunt het LECK in de volgende taken:

 • Ondersteuning van de bestuursleden voor de portefeuilles waarvoor zij verantwoordelijk zijn (kwaliteit, wetenschappelijk onderzoek, human resources, ketenbewaking, communicatie, onderwijs en nascholing, juridische zaken incl privacy).
 • Voorbereiding van en uitwerking van de bestuursvergaderingen. De medisch directeur wordt aangestuurd door (de voorzitter van) het LECK-bestuur.
 • Coördineren van het communicatieteam van het LECK waaraan website bouwer, contactpersoon voor social media en rubriekenschrijfster, participeren.
 • Maken en bewaken van een communicatieplan. Zelf blogs schrijven of het initiatief nemen tot het schrijven van rubrieken aan de hand van casuïstiek in de wekelijkse (medische) vakbladen.
 • Onderwijstaak voor het geven en organiseren van (post)academisch onderwijs aan vertrouwensartsen, spoedeisende hulp artsen, huisartsen, regionale forensisch artsen, kinderartsen e.a. medische specialisten.
 • Voorbereiden van de drie 4 jaarlijkse scholingsbijeenkomsten voor LECK artsen in samenwerking met de lokale coördinatoren.
 • Voorbereiden en begeleiden van het jaarlijkse LECK congres.
 • Inhoud voor het jaarverslag aanleveren en schrijven van het jaarverslag.
 • Leiding geven aan de werkzaamheden van de LECK secretaresses/coördinator/beleidsmedewerker.
 • Ondersteunen van de penningmeester bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en zicht houden op de realisatie van de kosten en de prestatie-afspraken.

Hier ga je werken
Je gaat aan de slag binnen de divisie Kinderen, subafdeling integrale pediatrie, bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht en het enige integrale academische kinderziekenhuis van Nederland met een eigen gebouw.

Het gebouw en onze medewerkers zijn kindgericht en dat samen draagt bij aan onze missie om kinderen beter te maken.

 • De subafdeling bestaat uit 4 kinderartsen sociale pediatrie en 3 fellows. Alle artsen werken ook bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Bij de subafdeling werken ook 11 PhD’s en meerdere studentassistenten die het wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Ook de coördinator en de secretaresse van het LECK zijn aangesteld bij het UMCU.
 • De kinderartsen sociale pediatrie vervullen ook een grote rol bij het neerzetten van de integrale pediatrie in het WKZ.
 • Daarnaast verrichten ze consulten (binnen het WKZ) en buiten het WKZ, met name voor het LECK. Er is een 24/7 dienst.
 • Je verricht je werkzaamheden onder leiding van het subafdelingshoofd sociale pediatrie en de voorzitter van het LECK.

Dit neem je mee
Wij zoeken een enthousiaste, gedreven, huisarts, arts maatschappij/gezondheid of medisch specialist (bijv. kinderarts), met grote affiniteit voor diagnostiek op het gebied van kindermishandeling en samenwerking tussen de professionals.

 • Je beschikt over grote organisatorische kwaliteiten en kunt uitstekend samenwerken en bent dienstbaar aan het bestuur en de organisatie.
 • Je onderwijskundige kwaliteiten zijn goed.
 • Je bent een pionier die kan omgaan met onverwachte problemen op onverwachte tijdstippen.
 • Je kunt de advisering van professionals combineren met dataverzameling en analyse, schrijven en publiceren van verslagen en het verzorgen van onderwijs.
 • Je bent oplossingsgericht , ervaren en gericht op samenwerken.

Wij bieden je een afwisselende baan voor huisarts, arts maatschappij/gezondheid of medisch specialist (bijv. kinderarts) waarin je je als professional kunt ontwikkelen als coördinator en trekker van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling.

Het betreft een functie in dienst van het UMCU voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Spreekt dit je aan? Neem dan gerust contact op voor meer informatie of solliciteer. We leren je graag kennen.