24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Veelgestelde vragen

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) is voor artsen 24/7 beschikbaar voor advies en duiding van medische bevindingen bij een (vermoeden van) kindermishandeling.

Bel 0900 - 44 45 444

Welke expertise kan ik van het LECK verwachten?

Het LECK bundelt expertise van vele specialisten (zoals kinderartsen, forensisch artsen, dermatologen, oogartsen, kinderradiologen, kinderneurologen, kinderorthopeden en kindergynaecologen) die nodig kan zijn bij het duiden van afwijkingen of letsels.

Bij welke vormen van kindermishandeling kan het LECK expertise bieden?

Het LECK kan expertise bieden bij alle vormen van kindermishandeling. Primair zijn dit lichamelijke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik en pediatric condition falsification. Maar het LECK biedt ook expertise bij andere vormen van kindermishandeling waarbij bijvoorbeeld groei- en ontwikkelingsachterstand kunnen optreden.

Met welke vragen kan ik bij het LECK terecht?

Het LECK kan bij uitstek helpen bij het duiden van letsels. • Past het letsel bij de gemelde toedracht? • Welke differentiaaldiagnose past bij het letsel of de afwijking? • Gaat het om ziekte of accidenteel of toegebracht letsel? • Welke diagnostiek is eventueel nodig? • Wat is de kans op toegebracht letsel?

Ik ben niet helemaal zeker of mijn vraag bij het LECK thuishoort, mag ik toch contact opnemen?

Heeft u bij de veel gestelde vragen gekeken of uw vraag er bij staat? Als u nog steeds twijfelt of uw vraag thuishoort bij het LECK kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor bellen of mailen (als het minder haast heeft). Zo nodig verwijst de LECK-kinderarts u naar de juiste professional of instantie.

Ik ben geen arts, maar heb wel een vermoeden van kindermishandeling, kan ik het LECK bellen?

Het LECK is expliciet bedoeld voor artsen. Bent u geen arts, dan kunt u bij een vermoeden van kindermishandeling contact opnemen met een arts (zoals een huisarts of kinderarts), maar ook altijd contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan door te bellen naar: 0800-2000. Zie ook: www.veiligthuis.nl

Ik heb een vermoeden van (kinder)mishandeling bij een jongvolwassene ouder dan 18 jaar. Kan ik het LECK bellen?

Het LECK is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. U kunt bij een vermoeden van mishandeling altijd contact opnemen met Veilig Thuis. Dit kan door te bellen naar: 0800-2000. Zie ook: www.veiligthuis.nl

Er is sprake van acuut seksueel geweld (< 7 dagen). Kan ik het LECK bellen voor advies?

Bij een situatie van acuut seksueel geweld neemt u contact op met het Centrum Seksueel Geweld. Dit kan door te bellen naar: 0800 - 01 88. Zie ook: www.centrumseksueelgeweld.nl.

Ik heb vragen over de veiligheid van een kind. Kan ik het LECK bellen?

Het LECK denkt uitsluitend mee bij medische bevindingen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Neem bij vragen over de veiligheid van een kind contact op met Veilig Thuis. Dit kan door te bellen naar: 0800 - 20 00. Zie ook: www.veiligthuis.nl

Ik heb een vermoeden van kindermishandeling, maar er is geen medische bevinding, zoals letsel (bijvoorbeeld brandwonden, blauwe plekken, breuken), klacht/symptoom, afwijkende bloeduitslag of aanwijzing voor seksueel overdraagbare aandoeningen. Kan ik het LECK bellen voor advies?

Het LECK biedt uitsluitend expertise in situaties waarin sprake is van medische bevindingen die een vermoeden van kindermishandeling oproepen. Een kinderarts, forensisch arts, soms een kinderradioloog of een andere expert, denken dan mee. Als er géén sprake is van medische bevindingen, maar u hebt wel een vermoeden van kindermishandeling, dan neemt u contact op met Veilig Thuis via: 0800-2000. Zie ook: www.veiligthuis.nl

Ik wil graag een compleet Top-Teenonderzoek laten doen bij een kind waarbij ik een vermoeden van kindermishandeling heb. Kan ik daarvoor bij het LECK terecht?

Voor het uitvoeren van een Top-Teenonderzoek kunt u niet bij het LECK terecht. U kunt het kind voor een poliklinisch of klinisch consult naar een regionale kinderarts verwijzen. De kinderarts van het LECK kan wél met u bespreken bij welk ziekenhuis in uw regio het kind terechtkan.

Worden politie en justitie betrokken bij de casus wanneer ik contact opneem met het LECK?

Het LECK zal nooit zelf contact opnemen met politie of justitie, dat is de verantwoordelijkheid van de adviesvrager. Het LECK kan wel een advies geven over het doen van een melding bij Veilig Thuis of het al dan niet betrekken van politie of justitie of het inwinnen van advies.

Is het LECK bereikbaar voor ouders?

Het LECK is specifiek gericht op artsen. Het is daarom niet mogelijk om als ouder zelfstandig contact op te nemen met het LECK. Neem bij vragen over letsel of de veiligheid van uw kind contact op met Veilig Thuis. Dit kan door te bellen naar: 0800-2000. Zie ook: www.veiligthuis.nl. U kunt bij letsel ook contact opnemen met uw huisarts. Voor meer informatie over het LECK, zie deze informatiekaart voor ouders.

Moet ik toestemming hebben van ouders voor het inwinnen van een LECK-advies?

Toestemming van ouders is niet nodig bij het inwinnen van een LECK-advies. Het informeren van ouders is hierbij ook officieel niet nodig, maar in het kader van transparantie wel goed om te doen. Wilt u ouders uitleggen hoe het LECK werkt, dan kunt u deze informatiekaart aan ze geven of mailen. Bij herbeoordeling van radiologische beelden is wel toestemming nodig van ouders (zie herbeoordeling radiologie).

Mag ik de LECK-adviesbrief meesturen met een melding bij Veilig Thuis en moet ik daarvoor toestemming hebben van ouders?

Bij het doen van een melding bij Veilig Thuis verstrekt u relevante medisch informatie aan de vertrouwensarts. Daartoe kan ook de LECK-adviesbrief behoren. Als behandelend arts heeft u geen specifieke toestemming nodig van (gezagdragende) ouders voor het delen van de LECK-brief met Veilig Thuis. Het is echter belangrijk om goed te overwegen of alle informatie uit de LECK-adviesbrief relevant is voor de melding. Soms wordt ook gekozen om enkel relevante passages uit de brief te delen met Veilig Thuis.

Mag ik de LECK-adviesbrief aan ouders meegeven?

Ja, dat mag. Het LECK zelf deelt geen gegevens met externe partijen, de adviesvrager kan echter wel besluiten om de LECK-adviesbrief mee te geven aan de patiënt en/of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Wat is het verschil tussen het LECK en Veilig Thuis?

De primaire taak van Veilig Thuis is de veiligheid van kinderen bij vermoedens van kindermishandeling. Bij twijfel over de veiligheid van een kind is Veilig Thuis dus altijd het eerste aanspreekpunt. De primaire taak van het LECK is gecombineerde kindergeneeskundige én forensisch- medische duiding van afwijkingen en letsels.

Mag ik als arts zonder tussenkomst van Veilig Thuis contact opnemen met het LECK?

Ja, dat mag. Zorgprofessionals kunnen altijd zonder tussenkomst van Veilig Thuis contact opnemen met het LECK. Wanneer u contact opneemt met het LECK zullen de LECK-kinderartsen altijd meedenken over de noodzaak tot advies of melding bij Veilig Thuis. Het komt ook voor dat Veilig Thuis contact opneemt met het LECK over een reeds gemelde casus.

Ik heb juridische vragen rondom kindermishandeling. Kan ik het LECK bellen?

Voor juridische vragen rondom kindermishandeling kunt u terecht bij een kinderarts met aandachtsgebied kindermishandeling in uw regio. Of bij Veilig Thuis via: 0800-2000 (www.veiligthuis.nl). Als u arts bent, kunt u ook bellen met de KNMG Artseninfolijn via: 088 - 4404242, of kunt u terecht bij de juridische afdeling van uw ziekenhuis/organisatie.

Ik heb vragen over het interpreteren van toxicologie (vergif, dan wel chemische stoffen in bloed, urine of anders). Kan ik hiervoor bij het LECK terecht?

Als dit samengaat met een vermoeden op PCF, dan kunt u hiervoor bij het LECK terecht. Is het een meer losstaande vraag, dan kunt u contact opnemen met een toxicoloog in de regio. U kunt hen bijvoorbeeld vinden via het ziekenhuis in uw regio. U kunt ook overleggen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) via: 030-2748888.