Week tegen kindermishandeling

De week tegen Kindermishandeling vindt dit jaar plaats van 18 t/m 24 november en het thema is: Leren van elkaar. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. We vragen hen hun verhaal te delen en halen inspiratie uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Alle informatie is terug te vinden op https://www.weektegenkindermishandeling.nl/