24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling (NSK)

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) is dé tool voor ziekenhuizen om kindermishandeling en -verwaarlozing vroegtijdig te signaleren. Alle ziekenhuizen in Nederland kunnen zich aansluiten bij het NSK-project. Op deze pagina lees je meer over dit instrument en hoe je jouw ziekenhuis aanmeldt.

 

Ik wil mijn ziekenhuis aanmelden voor het NSK:

Aanmelden voor het NSK

Wat is het NSK?

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) is een instrument voor artsen en verpleegkundigen op de SEH om kindermishandeling en -verwaarlozing vroegtijdig te signaleren.

 

Wat is het doel van het NSK?

Het NSK kent drie belangrijke doelen:

 1. Verbeteren van de zorg voor kinderen. Dit door middel van een kort, bruikbaar en gevalideerd signaleringsinstrument met zo nodig ondersteuning bij het doorlopen van de meldcode.
 2. Verhogen van de kwaliteit van de zorg in de keten door het uitvoeren van evaluaties.
 3. Doen van wetenschappelijk onderzoek om de zorg duurzaam te verbeteren met behulp van nieuwe inzichten.

Waarom is er een NSK?

Op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis komen dagelijks vele kinderen met letsel binnen. Het is daarmee bij uitstek dé plek waar artsen en verpleegkundigen kindermishandeling en -verwaarlozing kunnen signaleren. In veel ziekenhuizen wordt nu nog met verschillende signaleringsinstrumenten gewerkt. Die zijn vaak omslachtig in gebruik en worden daardoor niet optimaal gebruikt. Het NSK is simpel van opzet, en zorgt landelijk voor een eenduidige werkwijze.

Nog een belangrijke reden voor het implementeren van het NSK is dat er bij artsen vaak een drempel is om hun vermoedens van kindermishandeling te onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten met wie ze kunnen overleggen, hoe ze dossiervorming moeten doen en wanneer ze wat moeten bespreken met ouders.

Wie maken gebruik van het NSK?

Het NSK is beschikbaar voor alle SEH’s van de Nederlandse ziekenhuizen. Artsen, verpleegkundigen en aandachtsfunctionarissen die met kinderen te maken krijgen kunnen gebruikmaken van het NSK. Omdat het NSK in het EPD is ingebouwd, kan het instrument facultatief worden ingezet op de kliniek en polikliniek. Een wens voor de toekomst is dat het NSK ook gebruikt kan worden op huisartsenposten.

 

Bij welke elektronische patiëntendossiers is het NSK al ingebouwd?
Het NSK is ingebouwd in Epic, Hix, en Nexus.

Hoe werkt het NSK?

Het NSK wordt bij de deelnemende ziekenhuizen ingebouwd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat betekent dat álle kinderen die op de spoedeisende hulp van deze ziekenhuizen terechtkomen, gescreend worden op signalen van kindermishandeling en -verwaarlozing. Het NSK bestaat uit vier korte vragen die verpleegkundigen en artsen helpen om afwijkingen te signaleren. Als een van de vier vragen afwijkend wordt ingevuld, of bij twijfel, kan het betekenen dat het kind mogelijk slachtoffer is van kindermishandeling of dat het kind mogelijk in een onveilige thuissituatie verkeert. Om dit verder te kunnen onderzoeken wordt de arts hierna door de vijf stappen van de KNMG-meldcode geleid.

Welke 4 vragen worden in het NSK gesteld?

 1. Komt het letsel overeen met de klachten en/of het ontwikkelingsniveau van het kind?
 2. Is er onnodige vertraging geweest in het zoeken van medische hulp?
 3. Is de interactie tussen kind en ouders (verzorgers) en hun gedrag passend?
 4. Zijn er overige signalen waardoor je twijfelt aan de veiligheid van dit kind of overige familieleden?

Welke data levert het NSK op?

Het NSK geeft inzicht in…

 • bij hoeveel kinderen die op de SEH komen zorgen zijn over de veiligheid;
 • hoe de Meldcode wordt gebruikt;
 • bij hoeveel kinderen met een afwijkende signalering de Meldcode wordt gestart;
 • hoeveel van deze kinderen uiteindelijk gemeld worden bij Veilig Thuis;
 • welke artsengroepen goed gebruikmaken van het instrument;
 • welke ziekenhuizen meer of minder signaleren dan andere ziekenhuizen.

Goed om te weten: de data van het NSK wordt anoniem aangeleverd door de ziekenhuizen zelf. Ieder ziekenhuis zelf bepaalt welke gegevens wel en niet worden gedeeld.

De data vanuit het NSK wordt gebruikt om landelijke trends te signaleren en te bespreken. Het instrument geeft ons nieuwe inzichten in het proces rondom het signaleren van kindermishandeling, en in nog onbekende relaties tussen letsel en vermoeden van kindermishandeling. Dit geeft ons de mogelijkheid om risico- en beschermende factoren te onderzoeken. Daarnaast geeft het NSK een aanzet tot het verbeteren van de ketensamenwerking en kunnen de effecten van richtlijnverandering worden gemeten.

Waarom als ziekenhuis meedoen aan het NSK-project?

Tijdens de eerste evaluaties van het NSK bleek dat verpleegkundigen en artsen erg tevreden zijn met het instrument. Ze vinden het kort en prettig om mee te werken en geven aan dat bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg makkelijker voor te bereiden is, waardoor de kwaliteit van het overleg toeneemt.

Meedoen aan dit NSK-project betekent natuurlijk ook bijdragen aan de hoofddoelen van het NSK: 1) het verbeteren van de zorg aan kinderen, 2) het verhogen van de kwaliteit van zorg in de ketensamenwerking en 3) het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar kindermishandeling.

Daarnaast ontvangen deelnemende ziekenhuizen een jaarrapport met nationale cijfers en trends rondom het signaleren van mogelijke kindermishandeling op de SEH. Door de eigen cijfers te vergelijken met de landelijke cijfers, kun je lokaal een kwaliteitsslag maken. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan scholing rondom signaleren van kindermishandeling als het percentage lokaal lager ligt dan nationaal.

Hoe kun je jouw ziekenhuis aanmelden voor het NSK?
Inmiddels maakt een groot deel van de Nederlandse ziekenhuizen gebruik van het NSK. Je kunt informatie over het NSK opvragen en/of jouw ziekenhuis aanmelden door een mail te sturen naar: nsk@umcutrecht.nl. Goed om te weten: de implementatie van het NSK wordt ondersteund door het implementatieteam. Zij leveren een op maat gemaakt implementatiepakket, scholing en een e-learning met tips en handige informatie.

 

Ja, ik wil mijn ziekenhuis aanmelden voor het NSK:

Aanmelden voor het NSK

Het NSK komt voort uit een samenwerking tussen Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Utrecht die zijn verenigd in het LECK. Het NSK werd gefinancierd door ZonMw en valt in het onderzoekprogramma Geweld hoort nergens thuis.

 

Meer lezen over het NSK: