24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Documenten

Op deze pagina vindt u documenten die u als professional kunnen helpen bij het in kaart brengen van (vermoedens van) kindermishandeling.

Fotografie

Wanneer besloten wordt tot het fotograferen van letsels of afwijkingen, is het van belang dat de foto’s van goede kwaliteit zijn. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft hiervoor instructies opgesteld. Wij adviseren u gebruik te maken van deze instructies bij het maken van foto’s: NFI Letselfotografie

Maken van een skeletstatus

Instructies voor het verrichten van een skeletstatus: Protocol Skeletstatus LECK

Oogonderzoek

Voor het gestructureerd vastleggen van bevindingen bij oogonderzoek kan gebruik worden gemaakt van het formulier Oogonderzoek

Boeken

Putte EM van de, Lukkassen IMA, Russel IMB, Teeuw AH. Medisch handboek kindermishandeling. Bohn Stafleu van Loghum, 2013,

Bilo RAC, Robben SGF, Rijn RR van. Forensic aspects of paediatric fractures – differentiating accidental trauma from child abuse. Springer, 2010

Richtlijnen/ meldcode

Richtlijn ‘Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen’

Richtlijn ‘Blauwe plekken bij kinderen’

Richtlijn ‘Signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg’

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (2018)

Openbaar beschikbare reviews: https://www.rcpch.ac.uk/key-topics/child-protection/evidence-reviews