24/7 bereikbaar

Telefoon: 0900 - 44 45 444

Wetenschappelijk onderzoek

Het LECK is opgericht met als een van de doelstellingen om medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik uit te voeren en te ondersteunen. Hiertoe kan op aanvraag (een subset van) data uit de LECK-database worden verstrekt. De LECK-database is ingericht via een beveiligd web-based platform (Castor EDC), waarin anonieme gegevens over de casuïstiek van het LECK worden bewaard. Over de inhoud van de LECK-database kunt u meer lezen in de jaarverslagen van het LECK.

Meer informatie over de procedures, voorwaarden en processen rondom het verkrijgen van toegang tot LECK-data en het publiceren o.b.v. LECK-data, kunt u in het Reglement toegangsbeheer van het LECK vinden.