‘Ook in de uithoeken van Nederland weten artsen ons goed te vinden’

Jaarcijfers LECK 2021: opnieuw stijging aantal adviesvragen

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) ontving in 2021 opnieuw meer adviesvragen dan in het voorgaande jaar. Artsen die op basis van medische bevindingen een vermoeden hebben van kindermishandeling, kunnen bij het LECK terecht voor duiding en advies. In 2021 gaf het LECK 270 keer advies en werden 89 overige expertisevragen beantwoord. Dat is een stijging van respectievelijk 3 en 17 procent ten opzichte van 2020.

De letsels die beoordeeld werden, waren meestal botbreuken, bloeduitstortingen of hersenletsel. Bij 22% van de adviezen concludeerde het LECK dat kindermishandeling vrijwel zeker of waarschijnlijk was. In 40% van de gevallen kon geconcludeerd worden dat kindermishandeling onwaarschijnlijk was of dat er vrijwel zeker geen sprake van was.

‘De groei van adviesvragen is iets minder groot dan voorgaande jaren’, zegt Elise van de Putte, voorzitter van het LECK. ‘Nu drie procent, ten opzichte van zes procent het jaar ervoor. In onze toekomstscenario’s zijn we uitgegaan van gemiddeld driehonderdvijftig adviesvragen per jaar. Dat kunnen er meer worden, maar ook minder. We zien in ieder geval dat artsen ons goed weten te vinden – ook in uithoeken van Nederland, zoals Zeeland en Maastricht.’

Blik op de toekomst: onderzoek naar signalering
Het LECK gaat vanaf 2022 een grotere rol spelen in het signaleringsproces van kindermishandeling en het handelen daarna. Van de Putte: ‘We zijn nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar en de implementatie van het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK). Dit instrument wordt het komende jaar in vijfentwintig Nederlandse ziekenhuizen geïmplementeerd. Nu wordt er nog met verschillende signaleringsinstrumenten gewerkt, die vaak omslachtig in gebruik zijn en daardoor niet optimaal werken. Het LECK doet onderzoek naar het nieuwe instrument; we verzamelen en analyseren de data en maken die inzichtelijk om ervan te kunnen leren. Doel is om de veiligheid van kinderen te verhogen en de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals te verminderen.’
Binnen het LECK zelf wordt het komende jaar door het bestuur hard gewerkt aan de nieuw verdeelde portefeuilles, zoals Onderwijs, Communicatie, Ketensamenwerking en Kwaliteit. Wat dat laatste betreft krijgt het LECK hulp van een externe partij. Van de Putte: ‘Doen we de goede dingen en doen we die goed genoeg? Die vraag staat in 2022 centraal. Een extern bureau gaat dit voor ons onderzoeken. Best spannend, want je wordt langs je eigen lat gelegd, maar essentieel: ons werk valt of staat met kwaliteit.’

Het LECK in 2021: de belangrijkste cijfers

Zie voor het complete jaarverslag en de samenvatting: https://leck.nu/jaarcijfers

26 juli ’22