NADRUK CASUÏSTIEK OP KINDEREN TUSSEN 0 EN 2 JAAR

Jaarcijfers LECK 2019

‘Meeste adviesvragen over opvallend jonge slachtoffers van kindermishandeling’

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) zag in 2019 opnieuw een toename van het aantal adviesvragen. Artsen die op basis van medische bevindingen een vermoeden hebben van kindermishandeling, kunnen bij het LECK terecht voor duiding en advies. In totaal werden 246 adviesvragen gesteld, 7% meer dan in 2018. Opvallend was dat ook in 2019 de kinderen om wie het gaat erg jong zijn. Het overgrote deel was tussen 0 en 2 jaar, het jongste kind was drie dagen oud.

‘Die jonge leeftijd zien we ieder jaar terug’, zegt Mascha Kamphuis, medisch directeur van het LECK. ‘De vragen die wij van artsen krijgen over kindermishandeling betreft grotendeels kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar (in 2019 bijna 71%), waarvan de jongste kinderen tussen de paar dagen en twee weken oud zijn.’ Volgens Kamphuis is de jonge leeftijd deels te verklaren doordat bij baby’s met letsel eerder alarm geslagen wordt dan bij oudere kinderen. ‘Als een kind nog niet mobiel is, zijn blauwe plekken of breuken lastiger te verklaren, dan bij een kind van acht dat al buiten speelt.’ Daarnaast schat Kamphuis in dat ouders bij letsel eerder geneigd zijn om met een heel jong kind naar een arts te gaan, dan wanneer het kind al wat ouder is. ‘Een ouder kind kan praten. Enerzijds kan dat ouders die hun kind zelf iets hebben aangedaan, tegenhouden om hulp te zoeken, anderzijds kan het kind aan zijn of haar ouders een verklaring geven voor het letsel, waardoor ze hulp niet nodig vinden.’

‘Kleintjes met letsel, dat is altijd heftig’, zegt de medisch directeur. ‘Zo jong en dan al mogelijk het slachtoffer van mishandeling… Onvoorstelbaar, maar het gebéurt. Ik ben blij dat artsen ons weten te vinden met deze casussen. Als het letsel toegebracht is, dus als er sprake is van kindermishandeling, is de kans op herhaling altijd aanwezig. En dat kan, zéker op zo’n jonge leeftijd, fataal aflopen. Dus hoe eerder we erbij zijn, hoe beter.’ Kamphuis vraagt zich voorts af hoeveel slachtoffers van kindermishandeling níet gezien worden. ‘We moeten de oudere kinderen niet vergeten’, benadrukt ze. ‘Ze zijn misschien minder zichtbaar, maar daarom niet minder slachtoffer. Het is belangrijk dat we als volwassenen goed blijven kijken naar ‘onze’ kinderen. Dat we een open houding hebben, doorvragen, nieuwsgierig naar ze blijven en ze vertrouwen geven, zodat ze het durven te vertellen als er iets mis is.’

In 2019 werden in totaal 246 adviesvragen gesteld, 20 consulten uitgevoerd en 51 andere vragen rondom het onderwerp kindermishandeling beantwoord. Adviesvragers in 2019 waren vooral kinderartsen en vertrouwensartsen. De meerwaarde van het LECK uit zich onder andere in het feit dat bij 28,4% van de adviezen (69 van 243 casussen) op basis van het letsel geconcludeerd kon worden dat toegebracht letsel onwaarschijnlijk was of dat er vrijwel zeker geen sprake van was. Het letsel wordt dan meestal als accidenteel beoordeeld (51 van 69 casussen) of als passend bij ziekte/variatie van normaal (10 van 69 casussen).

Zie voor het complete jaarverslag en de samenvatting hier