Externe adviseurs ingezet voor effectieve samenwerking

LECK verwelkomt nieuwe externe adviseur

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) heeft per juni van dit jaar een nieuwe externe adviseur in de persoon van Annemieke van der Bas. Van der Bas is vertrouwensarts en vicevoorzitter van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). Vertrouwensarts en LECK-adviseur Nens Coebergh gaat met pensioen en neemt afscheid. Externe adviseurs van het LECK denken mee over het beleid en de werkwijze van het LECK, met als doel de samenwerking en verbinding met andere sectoren te verstevigen. ‘Samen maak je één en één drie.’

Het kind centraal
Nens Coebergh was sinds de start van het LECK in 2014 betrokken als adviseur. Haar taak: zorgen voor verbinding in de strijd tegen kindermishandeling. ‘Het LECK is onderdeel van een keten en wil je goede dingen kunnen doen, dan moet die keten naar behoren werken. Je hebt elkaar nodig om kindermishandeling een halt toe te roepen en om kinderen in veiligheid te kunnen brengen. Belangrijk hierbij is dat het kind centraal staat, niet de instantie. Het gaat niet om welke partij zichzelf het  beste vindt, maar wat het beste is voor het betrokken kind. Iedere partij heeft daarin z’n eigen expertise. De afgelopen jaren heb ik continu die verbinding gezocht: hoe vinden we elkaar, wat hebben we van de ander nodig en hoe versterken we elkaar? Het gaat om veiligheid creëren, vertrouwen over en weer en korte lijnen, zodat er snel en effectief kan worden gewerkt. En dat doet het LECK erg goed, vind ik.’

Tomeloze inzet
Wat Coebergh in al die jaren bij het LECK het meest is opgevallen, is ‘het enorme enthousiasme van de medewerkers’. ‘En die tomeloze inzet! Stuk voor stuk zijn het mensen met een missie en met heel veel kunde en visie. Een aanwinst voor de keten.’ Coebergh, nu nog vertrouwensarts bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, gaat later dit jaar met pensioen. Tijd om het stokje over te geven. ‘Ik vind: in een rol als deze moet je met beide benen in het werkveld staan. Daarom heb ik Annemieke gevraagd mijn functie als LECK-adviseur over te nemen. Zij is als vertrouwensarts bij Veilig Thuis Flevoland, vicevoorzitter van de VVAK en voormalig chirurg de perfecte kandidaat voor een adviseursrol bij het LECK.’

‘In de praktijk werkte ik al met het LECK samen’, vertelt Van der Bas. ‘Een samenwerking die ik altijd als zeer prettig heb ervaren. Het LECK is een kundige club, met een expertise die aanvullend is op die van andere professionals. Ze zijn de link tussen de medische wereld en de professionals die kindermishandeling signaleren.’

Meer bekendheid
Van der Bas ziet haar rol bij het LECK vooral als activerend: ‘Waar kunnen we de samenwerking tussen betrokken partijen nóg meer versterken? En: hoe zorgen we ervoor dat de expertise van het LECK voor alle provincies goed bereikbaar wordt?’ Daarnaast hoopt Van der Bas een rol te kunnen spelen in het verkrijgen van meer bekendheid van het LECK onder met name SEH-artsen en de snijdende specialisten. ‘Zij zien veel kinderen met letsel en zijn daardoor dé aangewezen personen om kindermishandeling te detecteren. Ik ken die wereld goed, dus daarin zie ik mijn meerwaarde. Hoe bekender het LECK ook onder deze artsen, hoe beter. Daarbij houd ik altijd voor ogen om wie het gaat: kwetsbare kinderen die onze hulp nodig hebben. Voor hen is het belangrijk dat we elkaar als professionals goed kunnen vinden. Samen maak je één en één drie.’

Externe adviseurs LECK
Naast Annemieke van der Bas is forensisch arts Bart Kruyver als externe adviseur bij het LECK aangesloten. Kruyver is penningmeester en vicevoorzitter bij het Forensisch Medisch Genootschap (FMG). Het LECK heeft tevens een Raad van Advies, bestaande uit jurist Jaap Groot, kinderarts Hugo Heymans, huisarts Paulus Lips en directeur zorg Susanne Petra.