LECK bestuurswissel

Tijdens het 5 jaar lustrumcongres van het LECK op 31 oktober heeft ook de 1e bestuurswissel plaatsgevonden. Bij het NFI heeft Heike Terlingen het stokje overgenomen van Wouter Karst (beiden zijn werkzaam als forensisch arts). We bedanken Wouter voor zijn inzet van afgelopen jaren en we heten Heike van harte welkom bij het bestuur.