Het LECK voor ouders

Het is niet mogelijk om als ouder zelfstandig contact op te nemen met het LECK. Dit zal altijd met tussenkomst van een professional die bij uw kind of uw gezin betrokken is gebeuren.

Het LECK streeft ernaar dat ouders en kind duidelijkheid krijgen in een situatie waarin een vermoeden van kindermishandeling speelt. Wanneer u met uw kind voor consult in één van de LECK-ziekenhuizen een afspraak heeft, kunt u hier de informatiefolder over dit consult vinden en tevens de toestemmingsformulieren. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar oud is er ook een informatiefolder beschikbaar.

Informatiefolder

Informatiefolder voor ouders die met hun kind op consult gaan komen in één van de LECK-ziekenhuizen.

Informatiefolder voor ouders

Informatiefolder voor kinderen

Formulieren

Dit formulier moet altijd ondertekend aanwezig zijn bij het eerste LECK-consult:

Toestemmingsformulier voor consult LECK

Dit formulier moet altijd ondertekend zijn bij een aanvraag herbeoordeling radiologie:

Toestemmingsformulier herbeoordeling radiologie

Overige formulieren:

Toestemmingsformulier opvragen gegevens bij consult LECK

Toestemmingsformulier gegevensverstrekking