‘Kinderartsen lieten me zien dat het LECK van grote waarde is’ 

LECK heeft eigen Raad van Advies

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) heeft een eigen Raad van Advies. De betrokken leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Dit betreft beleid, werkwijze, kwaliteit en financiën en landelijke vraagstukken die raken aan het werk van het LECK.

Huisarts Paulus Lips is sinds februari van dit jaar betrokken bij de Raad van Advies. Daarvoor bekleedde hij diverse bestuurlijke taken bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en artsenfederatie KNMG. ‘Het LECK is een belangrijke club die belangrijk werk doet’, zegt Lips. ‘Voor mij reden genoeg om zonder twijfel ja tegen deze functie te zeggen, zelfs al kende ik het LECK toen nog niet. Dat geldt trouwens voor meer huisartsen, denk ik. Dus daarin hebben we nog een slag te slaan. Huisartsen zijn, samen met kinderartsen en SEH-artsen, de artsen die het meest met kindermishandeling te maken krijgen. Zij moeten weten hoe te handelen als ze het vermoeden hebben dat een van hun patiëntjes slachtoffer is. En dan is het mooi als ze het LECK in het achterhoofd hebben als plek waar ze altijd terechtkunnen voor advies.’

Je vraagstukken delen met een collega-arts is altijd prettig, vindt Lips. ‘De arts-patiëntrelatie is precair’, zegt hij. ‘Dat je dan je zorgen kunt delen met een collega is gemakkelijker dan met een niet-dokter. Als collega’s herken je elkaars dilemma’s, je spreekt dezelfde taal en dat maakt dat je met elkaar kunt meedenken.’ Lips is getroffen door de zorgvuldigheid waarmee het LECK te werk gaat, zegt hij. Maar ook de wetenschappelijke basis die wordt gegeven aan de beoordeling van de casuïstiek. ‘Gelukkig maar, want een foute beoordeling heeft grote consequenties.’

Thuissituatie
Welke boodschap hij zijn collega-huisartsen wil meegeven als het gaat om het signaleren van kindermishandeling? ‘Vraag actief naar de thuissituatie van je patiënten. De focus in de huisartsenpraktijk ligt voornamelijk op de persoon die voor je zit. Maar hoe gaat het thuis? Daar kunnen we meer naar vragen, zeker als het gaat om kwetsbare gezinnen waar langdurige fysieke en mentale ziektes een rol spelen. De keren dat ik zelf vraag naar de thuissituatie, levert dat mooie en waardevolle gesprekken op. Ouders mishandelen hun kinderen vaak niet uit kwade wil. Het is een teken van onmacht, van te veel op je bordje hebben. De eerste stap richting hulp is het bespreekbaar maken.’

Bevlogen kinderartsen
Jaap Groot werkt sinds januari vorig jaar als jurist bij het Erasmus MC. Vanuit die rol werd hij al eerder bij het LECK betrokken bij juridische vraagstukken. Vanuit daar kwam de vraag of hij wilde aansluiten bij de Raad van Advies van het LECK. ‘Ook bij mij geen twijfel’, zegt Groot. ‘Ik had al gezien hoe bevlogen de kinderartsen van het Erasmus zijn. Hoe zij tijd, moeite en energie in het LECK steken. Zij lieten me zien: het LECK is van grote waarde. Het onderwerp is belangrijk en van grote maatschappelijk relevantie. Dat motiveert mij om een steentje te willen bijdragen.’

Groot adviseert vooral op juridisch vlak. Over privacyvraagstukken en het delen van patiëntengegevens, bijvoorbeeld. ‘Klopt het wat we doen? Lopen we ergens risico? En zo ja: hoe kunnen we die risico’s uitsluiten? Met dat soort dingen houd ik me bezig. Eventueel verwijs ik door naar andere adviseurs en specialisten. Ik wil er vooral voor zorgen dat het pragmatisch werkbaar blijft voor de LECK-artsen. Als ik ervoor kan zorgen dat de randvoorwaarden kloppen, kunnen zij doen waar ze goed in zijn.’

Het LECK komt landelijk steeds meer in positie, constateert Groot. ‘Er zijn veel partners die iets willen bijdragen aan de strijd tegen kindermishandeling. Het LECK is daar inmiddels een bestendige partner in. En terecht. Wat ik zie is kwalitatief goed werk, betrokken professionals en een onafhankelijke opstelling. Heel mooi om te zien.’

8 okt  ’20