LECK scholingsdag voor vertrouwensartsen op 10 oktober

p donderdag 10 oktober 2019 organiseert het LECK de jaarlijkse scholingsdag voor vertrouwensartsen welke dit jaar plaatsvindt bij het Amsterdam UMC.

Het onderwerp is Samenwerken bij complexe kindermishandeling. Het belooft een interessant programma te worden. We zullen eerst een live LECK-bespreking houden, waarbij we ons verdiepen in de differentiaal diagnostiek bij vermoedens van kindermishandeling. Daarna bespreken we de samenwerking wanneer het gaat over het feitenonderzoek bij strafbare kindermishandeling. Alle vertrouwensartsen zijn harte welkom om gratis deel te nemen. Aanmelden is mogelijk door het aanmeldingsformulier op te sturen naar info@leck.nu.

De uiterste aanmelddatum is 28 september 2019.

Voor aanvullende vragen kunt u een e-mail sturen naar info@leck.nu.